pagina ADMITERE

Pagina principală

 

SPECIALIZĂRILE ȘI CRITERIILE DE ADMITERE

LA NIVEL LICENȚĂ -  SETEMBRIE 2017

 

1. Specializarea Teologie Greco-catolicĂ ASISTENȚĂ-socialĂ (Cluj) (3 ani, zi) linie de studiu: română

a. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finală

b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală

 

2. Specializarea Teologie Greco-catolicĂ DIDACTICĂ  (CLUJ) (3 ani, zi) linie de studiu: română

a. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finală

b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală

 

3. Specializarea Teologie Greco-catolicĂ PASTORALĂ, (CLUJ) (4 ani, zi) linie de studiu: română

Etapa I –  admitere în cadrul Seminarului Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla pentru programul de formare:

            a. examen psihologic

            b. verificare aptitudini muzicale și de dicție

            c. control medical de specialitate

Etapa II – candidații care au promovat etapa I, se pot inscrie la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, fiind admisi după următoarele criterii:

a. Examen scris din Catehism și Studiu Biblic – cu pondere 50% în media finală

b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală

 

4. Specializarea Teologie Greco-catolicĂ PASTORALĂ, (ORADEA) (4 ani, zi) linie de studiu: română

a. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finală

b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală

 

5. Specializarea Teologie Greco-catolicĂ pastorală (BLAJ) (4 ani, zi) linie de studiu: română

a. Interviu tematic – cu pondere 50% în media finală

b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% în media finală

 

Notă: Candidații cu diplomă de licență vor fi admiși după aceleași criterii ca și absolvenții de liceu.

 

 

                                                                            Decan,

                                         Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA

 

Pentru interviul tematic, candidații vor pregăti unul dintre următoarele subiecte, la alegerea lor:

 

 

Subiectul nr. 1

 

Se dă următorul text: „Să nu credeți că am venit să stric Legea sau prorocii; N-am venit să stric, ci să împlinesc” (Mt. 5,17).

 

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări:

Definiți noțiunea de „Lege”.

Precizați care sunt preceptele Legii morale naturale;

Arătați prescripțiile Legii vechi.

Precizați prescripțiile Legii noi.

Enunțați regula de aur în care se rezumă Legea nouă.

 

Bibliografie:

Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, București, 1993, nr. 1949-1986, pp. 413-419.

 

 

 

Subiectul nr. 2

 

Se dă următoul text: „Împărate Ceresc, Mângăietorule, Spirite al adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești. Visteria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre” (Rugăciunea Împărate Ceresc, tradiția răsăriteană).

 

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări:

Identificați și explicitați atributele Spiritului Sfânt din această rugăciune.

Precizați care sunt lucrările Spiritului Sfânt descrise în această rugăciune;

 

Bibliografie:

Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, București, 1993, nr. 691-693, pp. 161-162.

 

 


 

Subiectul nr. 3

Plecând de la următorul text: „Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică Biseric㔠(Crezul niceno-constantinopolitan).

 

Se va cere candidatului următoarele:

Ce numim „Crez”

De ce se numește niceno-constantinopolitan;

Care sunt atributele Bisericii (enumerarea lor);

Se va cere detalierea fiecărui atribut în parte;

Se va cere în ce constă universalitatea Bisericii astăzi.

 

Bibliografie: BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ. COMISIA SINODALĂ PENTRU EDUCAȚIE CATOLICĂ, Biserica comunitate vizibilă și spirituală Manual de religie pentru clasa a XI-a, Oradea 2008, pp. 25-27.

 

 

Subiectul nr. 4

Se va cere candidatului să enumere cele șapte sacramente/taine

 

În cadrul interviului oral se adresează candidatului următoarele întrebări (cerințe):

Definiți termenul de sacrament/taină.

b)   Cum se pot grupa sacramentele/tainele

Prezentați în detaliu (semnificația termenului, instituirea, destinatarul etc) un grup de sacramente (conform împărțirii de la întrebarea precedentă)

 

Bibliografie: BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ. COMISIA SINODALĂ PENTRU EDUCAȚIE CATOLICĂ, Biserica comunitate vizibilă și spirituală Manual de religie pentru clasa a XI-a, Oradea 2008, pp. 85-100.

 

 

 

Subiectul nr. 5

 

Cititi cu atentie textul biblic (Fac. 3,1-24): „Șarpele însă era cel mai șiret dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și a zis șarpele către femeie: "Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncați roade din orice pom din rai?". Iar femeia a zis către șarpe: "Roade din pomii raiului putem să mâncăm; Numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: "Să nu mâncați din el, nici să vă atingeți de el, ca să nu muriți!". Atunci șarpele a zis către femeie: "Nu, nu veți muri! Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul". De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat și a dat bărbatului său și a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi, și au cusut frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam și femeia lui de fața Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și i-a zis: "Adame, unde ești?". Răspuns-a acesta: "Am auzit glasul Tău în rai și m-am temut, căci sunt gol, și m-am ascuns". Și i-a zis Dumnezeu: "Cine ti-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ti-am poruncit să nu mănânci?". Zis-a Adam: "Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom și am mâncat". Și a zis Domnul Dumnezeu către femeie: "Pentru ce ai făcut aceasta?" Iar femeia a zis: "Șarpele m-a amăgit și eu am mâncat". Zis-a Domnul Dumnezeu către șarpe: "Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului; pe pântecele tău să te târăști și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale! Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul". Iar femeii i-a zis: "Voi înmulți mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naște copii; atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni". Iar lui Adam i-a zis: "Pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit: "Să nu mănânci", blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale! Spini și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului! In sudoarea fetei tale îți vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care ești luat; căci pământ ești și în pământ te vei întoarce". Și a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viață, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam și femeii lui îmbrăcăminte de piele și i-a îmbrăcat. Și a zis Domnul Dumnezeu: "Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele și răul. Și acum nu cumva să-și întindă mâna și să ia roade din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci!...". De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul, din care fusese luat. Și izgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden și a pus heruvimi și sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieții”.

 

Se va cere candidatului următoarele:

La ce eveniment se refera prezentul capitol?

Care este conditia omului dupa acest eveniment?

Care sunt etapele ispitirii ? Comentati.

 

Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, București, 1993, nr. 385-421, pp. 90-98.

 

Subiectul nr. 6

Se dă următorul text: "Aceasta este Biserica unică a lui Hristos, pe care o mărturisim în Crez ca una, sfântă, catolică și apostolică". Aceste patru atribute, inseparabil legate între ele, indică niște trăsături esențiale ale Bisericii și ale misiunii ei. Biserica nu le are de la ea însăși; Hristos este cel care, prin Spiritul Sfânt, îi dă Bisericii sale să fie una, sfântă, catolică și apostolică și tot El o cheamă să realizeze fiecare din aceste caracteristici” (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 811).

 

Se va cere candidatului să argumenteze fiecare atribut al Bisericii lui Isus Hristos.

 

Bibliografie: Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, București, 1993, nr. 811-870, pp. 186-199.

 

 

 

 

 

pagina ADMITERE

Pagina principală