pagina ADMITERE

Pagina principală

ADMITERE MASTER 2018 - 2019

SPECIALIZĂRI ȘI CRITERII DE ADMITERE

SPECIALIZĂRI:

1. Specializarea Teologie biblică (limba română);

2. Specializarea Consilierea socio-spirituală a populațiilor vulnerabile (limba română);

3. Specializarea Teologia pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj) (limba română);

4. Specializarea Fundamente creștine ale identității europene (Oradea) (limba română).

 

CRITERII DE ADMITERE (la toate specializările):

         a. Interviu motivațional– notat cu Admis/Respins;

         b. Media de la Licență - cu pondere 100% din media finală de admitere.

 

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:

Criteriul 1: media de la examenul de Licență;

Criteriul 2: media de la examenul de Bacalaureat.

 

decan,

pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA