Pagina principală Pentru program și indicații rutiere, vezi pagina în engleză

 

Episcopia Română Unită cu Roma,

Greco-Catolică de Oradea Mare

 

 

Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Teologie Greco-Catolică

 

 

Academia Română
Institutul de istorie George Barițiu din Cluj-Napoca

 

Str. Mihai Pavel 4,

410210 Oradea

Tel: 0259/436492

Fax: 0259/430509

episcop@egco.ro

www.egco.ro

 

 

 

 

 

 

Departamentul Oradea

 

Str. Parcul Traian 20,

410044 Oradea

Tel/Fax: 0259/416953

gctoradea@ubbcluj.ro

gct.ubbcluj.ro

 

Str. M. Kogălniceanu 12-14
 400084 Cluj-Napoca

Tel./Fax: 0264/598343

istorie@academia-cj.ro

www.history-cluj.ro

 

 

 

Școala Ardeleană a fost o mișcare culturală care a configurat decisiv chipul modernității românești. Normalitatea lumii de mâine va fi un răspuns articulat la provocările majore ale lumii de astăzi, prefigurat de diagnoze și prognoze din perspectivă istorică, filosofică și teologică.

La prima aniversare a Zilei Școlii Ardelene (11 octombrie) și la o sută de ani de la punerea pietrei de temelie a Academiei Teologice din Oradea, actuala clădire a Facultății de teologie greco-catolică - Departamentul Oradea, vă invităm să luați parte la:

 

simpozionul internațional

 

 

ȘCOALA ARDELEANĂ

 

ediția a 9-a

Oradea, 29-31 octombrie 2014

 

Simpozion organizat în colaborare cu:

Asociația Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice și Asociația Episcop Vasile Aftenie

 

 

SECȚIUNEA ISTORIE

 

SECȚIUNEA TEOLOGIE-FILOSOFIE

Istorie, cultură și teologie.
Biserica greco-catolică în Centrul și Estul Europei

 

Dumnezeu în firescul lumii în care trăim
-
continuitate, discontinuitate și

 edificarea lumii de mâine-

Debutând, în urmă cu nouă ediții, ca simpozion național pe teme istorice și teologice, manifestarea științifică desfășurată sub genericul „Școala Ardelean㔠a crescut de la an la an, dobândind un statut internațional și deschizându-se dinspre teme cantonate în sfera culturii, istoriei și teologiei greco-catolice din România înspre aria largă a greco-catolicismului european, cu toată încărcătura sa istorico-teologică. Începând cu anul trecut, în paralel cu editarea lor internă, lucrările simpozionului sunt reunite și într-un volum publicat în străinătate, ca parte a unei serii căreia organizatorii își propun să-i asigure continuitatea.

 

 

 

 

 

 

Omul trăiește într-o lume materială și spirituală stăpânind un mediu natural în care își construiește propria civilizație, se exprimă prin religie și cultură și își făurește propriul destin istoric. Sensul curgerii timpului este dincolo de orizontul lumii văzute, de aceea, în toate timpurile, Dumnezeu sau ideea de Dumnezeu va însoți fenomenul uman în istorie. Lumea firească, regăsirea sau construirea acesteia pretind efortul reflexivității, al lucidității și al responsabilității, într-o continuitate față de trecut, în saltul inovator al prezentului și cu responsabilitate față de lumea de mâine. Filosofilor, teologilor și specialiștilor din domeniul științelor umaniste le revine sarcina de a-L prezenta pe Dumnezeu, și locul religiei, în firescul lumii, așa cum aceasta a fost, așa cum arată acum în timpul în care trăim, făcând o prognoză despre viitor

 

 

 

 Simpozionul va avea loc sediul Departamentului Oradea al Facultății de Teologie greco-catolică, str. Parcul Traian nr. 20, Oradea / Bihor, Romania