UNIVERSITATEA «BABEŞ-BOLYAI» CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ

DEPARTAMENTUL  BLAJ

ÎN COLABORARE CU FACULTATEA DE TEOLOGIE IN LUGANO (ELVEŢIA)

VĂ INVITĂ

Să participaţi la lucrările Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice cu tema:

 

Lutero e la Lettera ai Romani. Dal conflitto alla comunione

Luter şi Scrisoarea către Romani. De la conflict la comuniune.

 

BLAJ, 28 octombrie 2017

Coordonatori: Prof. Univ. Mons. Dr. Mauro ORSATTI şi Lect. Univ. Pr. Dr. Călin-Daniel PAŢULEA

Loc de desfăşurare:

Sala de Lectură a Bibliotecii

Institutului Teologic Greco-Catolic, Blaj

Piaţa 1848 nr. 1, începând cu orele 10,00

Anul 2017 este marcat de diferite aniversări, printre care amintim cel de-al cincilea centenar al Reformei Protestante (31 octombrie 1517 – 31 octombrie 2017), care l-a avut pe Martin Luther în calitate de mare protagonist. Voind să recitim un astfel de eveniment de importanţă capitală, din punct de vedere istoric şi teologic, ni s-a părut utilă şi necesară organizarea unui Simpozion, la Blaj, în cadrul Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, Departamentul de Teologie Pastorală, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Lugano (Elveţia).

Interesul nostru specific a fost cu caracter biblic şi dogmatic, cu o particulară atenţie faţă de Scrisoarea pe care Paul a scris-o creştinilor din Roma, în jurul anului 58. Tocmai comentând această scriere, Luther a descoperit ideile teologice care vor sta la baza mişcării sale. Chiar dacă, timp d emulţi ani, această scrisoare a fost cauza di diviziune şi de aspre polemici, astăzi putem spune că între catolici şi luterani s-a ajuns la o înţelegere privind lectura mult mai liniştită şi mai armonioasă. Cu un optimism sănătos şi întemeiat putem să ne bucurăm pentru vremurile noi pe care le trăim, mulţumită multor factori precum interpretarea istorică mai liniştită a evenimentelor, dezvoltarea mişcării ecumenice, o mai bună cunoaştere reciprocă, o nouă sensibilitate teologică şi, nu în ultimul rând, rugăciunea multor creştini. Trebuie să recunoaştem Scrisorii către Romani merite de netăgăduit: i-a ajutat pe credincioşi să redescopere Evanghelia lui Paul, a recondus Biserica la bogăţia de la origini şi la izvorul revelaţiei. Luther însuşi a definit Scrisoarea către Romani «gândirea centrală a Noului Testament şi Evanghelia în expresia sa cea mai pură».

Ce îşi propune un Simpozion care celebrează cei 500 de ani de la Reformă? Inainte de toate vrea să ne stimuleze pe noi toţi, creştini catolici, luterani, reformaţi şi ortodocşi, să punem în centru Evanghelia lui Isus Hristos, deoarece doar în El putem să găsim adevărata unitate a Bisericii. Ne invită apoi la purificare, la vindecrea amintirilor şi la un serios angajament de a schimba direcţia, trecând de la conflict la comuniune şi amintind că «ceea ce ne uneşte este mult mai mult decât ceea ce ne separă» (Ioan XXIII). Dacă trecutul nu mai poate fi schimbat, poate fi în schimb recitit cu ochi noi, cu intenţii lipsite de ranchiună, cu mai multă obiectivitate istorică. Obligaţia noastră este aceea de a deveni mereu mai ecumenici abandonând polemica şi îmbrăţişând ca şi criteriu cercetarea comună, ascultarea celuilalt, rugăciunea care ne permite comuniunea cu Hristos, unicul şi adevăratul făurar al unităţii. Diferitele biserici trebuie din nou să se descopere ca şi surori în unica Biserică a lui Hristos.

Ne bucurăm de vremurile noi pe care le trăim, caracterizate de căutarea comună cu un spirit al dialogului şi al ascultării reciproce. Simpozionul vrea să fie un mic pas în această direcţie, un modest exemplu aplicativ, care surprinde oportunitatea unei comemorări pentru a indica o cale de urmat în cele ce urmează, întrucât lumea aşteaptă şi are nevoie de mărturia naostră comună.