FIȘA SINTETICĂ

Denumire specializării: Fundamente ale identității europene / Fondamenti dell'identita europea

Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea: număr tel./fax 0259 416 953; poștă electronică: gctoradea@gct.ubbcluj.ro

Limbile de predare: româna, italiana

Responsabilul specializării: prof. dr. Vasile Muscă

Universități partenere (în baza unui acord):
         Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino, Venezia
       Facolta di Teologia (Pontificia Universita Urbaniana, Roma)

Obiectivele specializării: specializarea se adresează absolvenților licențiați în domenii în care relațiile umane ocupă un rol important (de exemplu, teologie, educație, presă, administrație, studii politice, relații cu publicul), oferindu-le criterii de evaluare obiectivă: a motivațiilor integrării europene, a unor situații social-politice tensionate și a soluțiilor compensatoare propuse; oferă cursanților o aprofundare în discipline aferente domeniilor: filosofie, teologie, istorie, studii politice, econonomie, dar mai ales  o abordare tematică interdisciplinară corespunzătoare complexității situației unui cetățean european contemporan. La alegerea personalului didactic care deservește specializarea, criteriul confesional nu a  jucat nici un rol pentru cadrele din domenii extra-teologice, iar pentru pentru disciplinele teologice, perspectiva ecumenică sau interconfesională a fost principiu director. Prin acestea se dorește a oferi o garanție în plus asupra obiectivității urmărite în studiul unor teme probabil mai sensibile pentru auditorul contemporan.

Cursurile:
1. Rădăcinile filosofice elene ale identității europene;
2. Anticlericalism și secularism în sec. XIX - XX;
3. La ricomposizione dell’unita religiosa nell’Europa cristiana;
4. Românii și catolicismul: istoria unei conviețuiri;
5. Gândirea politică medievală și influențele asupra modelelor politice contemporane;
6. Identitate europeană. Componenta economică;
7. Fundamentele religioase ale spiritualității europene actuale;
8. Chiesa e modernita;
9. Pneumatologia orientale e occidentale;
10. Principiile politice ale construcției identității europene;

Criterii de admitere: media examenului de licență