Pagina principală

Pentru a fi siguri că accesați pagina actualizată, apăsați pe F5.

 

 

REZULTATE DISERTAȚIE, SESIUNEA IULIE 2017

Departamentul Blaj

Teologie pastorală

 

Departamentul Cluj

Teologie biblică

CSSPV

 

Departamentul Oradea

Fundamentele creștine ale identității europene

 

 

 

 

 

CALENDAR DISERTAȚIE - IULIE 2017

 

 

Înscrierea candidaţilor:  27-30 iunie 2017

 

Prezentarea și susținerea lucrării :   6 iulie 2017          

          - Departamentul Blaj        -  ora 13.00

          - Departamentul Cluj        -  ora 10.30

          - Departamentul Oradea -  ora 14.00

 

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE

 

1.                          Cerere tip de înscriere (se ridică de la Secretariat);

2.                          Diplomele de Bacalaureat și Licență și foile matricole în original;

3.                          Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

4.                          Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

5.                          Carte de identitate, copie;

6.                          Lucrarea de disertație - 1 exemplar legat pentru comisie (după susţinerea lucrării se restituie candidatului) + 1 CD* cu lucrarea de disertație, însoțite de acordul coordonatorului;

7.                          Declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea nu este copiată (se ridică de la secretariat);

8.                          Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

9.                          Adeverință eliberată de instituția de învațământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități.

10.                      Alte documente: cerere pentru coord. disertației şi cererea de diploma pentru Rectorat (se imprimă față-verso)

 

* CD-ul va fi pus în plic și se va scrie pe CD și pe plic următoarele: specializarea, titlul lucrării, numele coordonatorului, numele absolventului, sesiunea.