Pagina principală

Calendar Disertație - IULIE 2017

 

Înscrierea candidaţilor:                     27-30 iunie 2017

Prezentarea și susținerea lucrării:          6 iulie 2017

 

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de

DISERTAȚIE 2017

 

·  cerere tip de înscriere (de la secretariat)

·  diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original;

·  diploma de licență sau diploma echivalentă acesteia în original;

·  certificatul de naştere în copie legalizată;

·  două fotografii tip buletin de identitate;

·  lucrarea de disertaţie + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;

·  dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).