Pagina principală

Pentru a fi siguri că accesați pagina actualizată, apăsați pe F5.

 

Tematică licență iunie 2017, februarie 2018

 

 

Calendar Licenţă - FEBRUARIE 2018

TOATE SPECIALIZĂRILE

 

 

Înscrierea candidaţilor:                            14-16 FEBRUARIE  2018

 

Examen scris Asistență socială:                                    19 februarie 2018 de la ora 9 (la Facultatea de Asistență Socială);

Examen scris Teologie:                                                   20 februarie 2018, de la ora 10, la sediul fiecărui Departament;

Prezentarea și susținerea lucrării la Asist. Soc.:      21 februarie 2018, de la ora 9 (la Facultatea de Asistență Socială);

Prezentarea și susținerea lucrării la Teologie:         22 februarie 2018, de la ora 10, la sediul fiecărui Departament.

 

 

 

 

 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

1.      Cerere tip de înscriere (se poate ridica și de la Secretariat);

2.      Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă sau diploma echivalentă acesteia în original;

3.      Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

4.      Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

5.      Carte de identitate copie;

6.      Două fotografii ¾ cm color (cu numele candidatului scris pe verso);

7.      Atestat de competenţă lingvistică în original;

8.      Lucrarea de licenţă - 1 exemplar legat pentru comisie (după susţinerea lucrării se restituie candidatului) + 1 CD* cu lucrarea de licenţă, însoțite de acordul coordonatorului;

9.      eclaraţie pe proprie răspundere că lucrarea nu este copiată (se ridică de la secretariat);

10.  Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

11.  Adeverință eliberată de instituția de învațământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități.

12.  Alte documente: cerere pentru coord. tezei de licență şi cererea de diploma pentru Rectorat ((se imprimă față-verso))

 

* CD-ul va fi pus în plic și se va scrie pe CD și pe plic următoarele: specializarea, titlul lucrării, numele coordonatorului, numele absolventului, sesiunea.

 

 

 

REZULTATELE EXEMENULUI DE LICENȚĂ,

iulie 2017
(
proba scrisă + susținerea tezei)


Departamentul Blaj

Departamentul Cluj

Departamentul Oradea