Pagina principală

 

Pentru a fi siguri că accesați pagina actualizată, apăsați pe F5.

 

Tematică licență iunie 2017, februarie 2018

 

REZULTATELE EXEMENULUI DE LICENȚĂ
(
proba scrisă + susținerea tezei)


Departamentul Blaj
Departamentul Cluj
Departamentul Oradea

 

 

Calendar Licență - IULIE 2017

Înscrierea candidaţilor:                   27-30 iunie 2017

Examen scris Asistență socială:                            3 iulie 2017, ora 13.00  (Facultatea de AS)

Examen scris Teologie:                                           4 iulie 2017, ora 10.00

Prezentarea și susținerea lucrării la Asist. Soc.:  5 iulie 2017 (conform programării)

Prezentarea și susținerea lucrării Teologie:         6 iulie 2017

- Departamentele Blaj și Cluj - ora   9.00

- Departamentul Oradea         - ora 10.00

 

 

 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

1.      Cerere tip de înscriere (se poate ridica și de la Secretariat);

2.      Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă sau diploma echivalentă acesteia în original;

3.      Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

4.      Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

5.      Carte de identitate copie;

6.      Două fotografii ¾ cm color (cu numele candidatului scris pe verso);

7.      Atestat de competenţă lingvistică în original;

8.      Lucrarea de licenţă - 1 exemplar legat pentru comisie (după susţinerea lucrării se restituie candidatului) + 1 CD* cu lucrarea de licenţă, însoțite de acordul coordonatorului;

9.      Declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea nu este copiată (se ridică de la secretariat);

10.  Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

11.  Adeverință eliberată de instituția de învațământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități.

12.  Alte documente: cerere pentru coord. tezei de licență şi cererea de diploma pentru Rectorat ((se imprimă față-verso))

 

* CD-ul va fi pus în plic și se va scrie pe CD și pe plic următoarele: specializarea, titlul lucrării, numele coordonatorului, numele absolventului, sesiunea.