GCT UBB Cluj Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Teologie Greco - Catolică

Administrative


≈  Anunţuri generale ≈
≈  Anunţuri pentru studenţi  ≈
≈  Documente personal didactic  ≈
≈  Documente pentru studenţi  ≈

Conducerea


≈  Adresa de contact  ≈
≈  Consiliul facultatii  ≈
≈  Reprezentanţii în Senat  ≈
≈  Planuri strategice  ≈

Departamente


≈  Cluj  ≈
≈  Blaj  ≈
≈  Oradea  ≈

Istoric


≈  Scurt istoric  ≈

Studenti


≈  Burse  ≈
≈  Caminizare  ≈

Învăţământ


≈  Planuri de învăţământ  ≈
≈  Syllabus-uri  ≈
≈  Structura anului universitar  ≈

Admitere şi Licenţă


≈  Admitere la facultate  ≈
≈  Admitere la master  ≈
≈  Examen de licenţă  ≈

Studia


≈  Pagina revista Studia  ≈

   
 

Untitled Document

    Scurt istoric

           

Din punct de vedere administrativ, Facultatea de Teologie Greco - Catolică are o istorie relativ recentă, fiind o creaţie a epocii post-revoluţionare, în cadrul programului general de reabilitare a învăţământului religios în general şi de repunere în drepturi a Bisericii Române Unite (Greco - Catolică) în special.

            Din punctul de vedere al tradiţiilor învăţământului religios greco - catolic şi al predării religiei în şcoală, Facultatea de Teologie Greco - Catolică are tradiţii de peste 150 de ani. În cadrul “ Liceului Teologicu Regescu”  din Gherla (1853-1918), respectiv a Institutului de Teologie Român Unit (1918 -1931) apoi a Academiei de Teologie Greco - Catolice din Cluj (1931 - 1948), specializarea în predarea religiei în şcoală, a moralei civice a avut un loc important în cadrul pregătirii teologice în general.

             În anul 1948 , după ce Biserica Română Unită a fost desfiinţată în mod abuziv şi scoasă în afara legii , a încetat şi învăţamântul greco - catolic să mai funcţioneze. Începănd cu anul 1951 a fost organizat un învăţământ teologic greco - catolic clandestin atât pentru pregatirea preoţilor, cât şi pentru cateheză. Acesta a funcţionat cu întreruperi până în anul 1990. O amploare deosebită a căpătat acest învăţământ clandestin după anul 1973.

            “Liceul Teologicu Regescu “ din Gherla a avut un sediu propriu cumpărat de episcopul Vasile Hossu de la bogătaşii armeni. La Cluj  în anul 1931 episcopul Iuliu Hossu a ridicat o clădire cu destinaţie specială de institut teologic (actualul sediu al Academiei de Muzică “ Gheorghe Dima”).Toate bunurile Bisericii Române Unite au fost însă confiscate în anul 1948. Aşa că astăzi, deşi a fost recunoscut dreptul de proprietate asupra tuturor construcţiilor civile şi bunurilor funciare  Biserica Română Unită nu le poate încă ocupa. Prin urmare, Facultatea de Teologie Greco - Catolică funcţionează cu caracter provizoriu în clădirea Episcopiei Române Unite de Cluj - Gherla, unde deţine spaţii pentru decanat (birou decan si secretariat, sală de reuniuni, sală pentru administraţie) bibliotecă depozite aferente.         

            În anul 1990 în cadrul Institutului Teologic Român Unit de pe lângă Episcopia Română Unită de Cluj - Gherla a luat naştere o sectie de Teologie Didactică, cursuri fără frecvenţă, cu scopul de a pregăti profesori de religie pentru credincioşii greco - catolici. Conducerea acestei facultăţi a revenit atunci monseniorului Tertulian Langa. Facultatea şi-a alcătuit un corp profesoral propriu format mai ales din preoţi (I.Pop, V.Fernea, M.Boilă, dr.I. Bota, dr.A.Goţia) dar şi laici (V.Lascu, M.Goţia,A.-M.Băltaru OSBM, V.Medan, dr. N. Gudea). Facultatea nu avea structuri proprii.

            În anul universitar1991 -1992 secţia de Teologie Didactică s-a încadrat în Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj -Napoca cu numele de Facultatea de Teologie Greco - Catolică. Protocolul de încadrare semnat atunci preciza dubla subordonare a facultăţii :din punct de vedere administrativ şi academic faţă de Ministerul Învăţământului, iar din punct de vedere spiritual faţă de Episcopia Română Unită de Cluj - Gherla. Iniţial facultatea a depins administrativ de Facultatea de Litere.

            Din anul universitar 1992 -1993 structura Facultăţii de Teologie Greco-Catolică s-a modificat, ea devenind una din facultăţile Universităţii “Babeş- Bolyai” din Cluj -Napoca,  căpătând elemente proprii de structură:  secretariat, (administraţie ) săli de cursuri, săli pentru seminarii.

 

Ultima actualizare: 25 noiembrie 2012