Teologie Pastorală în Comunităţile Ecleziale

Înapoi la Programe de studiu .

 

Semestrul 1 (Anul 1) 2012/2013

KMI0083  

Fundamente biblice ale pastoraţiei: Întâia Epistolă către Tesaloniceni (în limba italiană)

KMR0084  

Formarea permanentă a preotului în contextul ethosului creştin

KMR0085  

Antropologie biblico-pastorală

KMR0086  

Parohia

Semestrul 2 (Anul 1) 2012/2013

KMR0136  

1 Anticlericalism şi secularism în sec. XIX - XX

KMR0092  

2 Biserica particulară : structuri şi misiune

KMR0089  

3 Activitatea pastorală a clerului greco-catolic în secolele XVIII-XIX

KMR0174  

4 Refacerea unităţii religioase în Europa creştină

Semestrul 3 (Anul 2) 2012/2013

KTB0088  

Familia: obiect şi subiect al pastoraţiei

KTB0091  

Dinamismul comunităţii ecleziale în lumina Epistolelor Pastorale ale Sf.Pavel (în limba italiană)

KTB0093  

Pastorala liturgică

KTB0173  

Omiletica: tehnici moderne de predicare

Semestrul 4 (Anul 2) 2012/2013

KTB0090  

1 Paternitatea spirituală: pastoraţia individuală

KTB0095  

2 Aspecte juridice în acţiunea pastorală

KTB0096  

3 Pastoraţia diferenţiată

KTB0174  

4 Practică pastorală