Pagina principală

ENGLISH VERSION

 

preînscriere online

 

ADMITERE 2018

Note:

- e posibil ca în calculatorul dvs. să fie stocate pagini de la accesările anterioare și browserul să vi le arate pe acestea. Pentru a fi siguri că accesați pagina actualizată, apăsați F5, după ce ați accesat pagina dorită ;

-          informațiile și trimiterile cu litere estompate se referă la admiterea din anul precedent. De obicei, actele necesare și informațiile sunt aceleași în fiecare an, dar le vom afișa cu contrast normal doar după ce vom avea versiunea definitivă.

 

 

 

Specializări și criterii licență

Specializări și criterii master

Calendar admitere licență

Calendar admitere master

Comisia admitere licență

Comisia admitere master

Regulament admitere

REZULTATE ADMITERE

 

 

Acte necesare pentru înscrierea la Admiterea nivel licență:

1. Locuri bugetate: Diploma de Bacalaureat sau echivalentul ei (adeverință, din care să rezulte media examenului de Bacalaureat) și foaia matricolă în original;

    Locuri cu taxă:  Diploma de Bacalaureat sau echivalentul ei (adeverință, din care să rezulte media examenului de Bacalaureat) și foaia matricolă în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

2. Diploma de licență în copie pentru cei care au absolvit o altă facultate;

3. Adeverință din care să rezulte calitatea de student, pentru studenții care urmează o a doua facultate/specializare (de la facultatea unde sunt studenți sau au fost înscriși);

4. Certificatul de naștere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

5. Certificatul de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

6. Carte de identitate în copie;

7. Adeverință medicală tip în original;

8. Două fotografii mărimea 3/4 cm (cu numele candidatului scris pe verso);

9. Dosar plic;

10. Chitanța de achitare a taxei de admitere - 80 lei (30 lei taxa de procesare + 50 lei taxa de înscriere). Candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament sunt scutiți de la plata taxei de admitere. Angajații și copiii angajaților UBB, BCU, Grădinii Botanice și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiți de la plata taxei de înscriere.       

11. Fișă de înscriere și de confirmare (se poate completa și la Secretariat)

 

 

Acte necesare pentru înscrierea la Admiterea nivel MASTER:

1. Locuri bugetate: Diploma de Licență și Diploma de Bacalaureat sau echivalentul ei (adeverință, din care să rezulte media examenului de licență) și foile matricole în original;

    Locuri cu taxă: Diploma de Licență și Diploma de Bacalaureat sau echivalentul ei (adeverință, din care să rezulte media examenului de licență) și foile matricole în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

2. Diploma de master în copie pentru cei care au absolvit un alt master;

3. Adeverință din care să rezulte calitatea de student, pentru studenții care urmează un al doilea master (de la facultatea unde sunt studenți sau au fost înscriși);

4. Certificatul de naștere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

5. Certificatul de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

6. Carte de identitate în copie

7. Atestat de competență lingvistică în original;

8. Adeverință medicală tip în original;

9. Două fotografii mărimea 3/4 cm (cu numele candidatului scris pe verso);

10. Dosar plic;

11. Chitanța de achitare a taxei de admitere - 80 lei (30 lei taxa de procesare + 50 lei taxa de înscriere). Candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament sunt scutiți de la plata taxei de admitere. Angajații și copiii angajaților UBB, BCU, Grădinii Botanice și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiți de la plata taxei de înscriere.     

12. Fișă de înscriere și de confirmare (se poate completa și la Secretariat)