Pagina principală

Pentru a fi siguri că accesați pagina actualizată, apăsați pe F5.

 

DISERTAȚIE

 

CALENDAR DISERTAȚIE - IULIE 2018: 

Înscrierea candidaților:                   27-29 iunie 2018;

Prezentarea și susținerea lucrării :    6 iulie 2018, ora  începând cu ora 9.00.

         

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE:

1.Cerere tip de înscriere (se poate ridica și de la Secretariat);

2. Diplomele de Bacalaureat și Licență și foile matricole în original;

3. Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

5. Carte de identitate, copie;

6. Lucrarea de disertație - 1 exemplar legat pentru comisie (după susţinerea lucrării se restituie candidatului) + 1 CD* cu lucrarea de disertație, însoțite de acordul coordonatorului;

7. Declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea nu este copiată (se ridică de la secretariat);

8. Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

9. Adeverință eliberată de instituția de învațământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități.

10. Alte documente: cerere pentru coord. disertației şi cererea de diploma pentru Rectorat (se imprimă față-verso)

 

* CD-ul va fi pus în plic și se va scrie pe CD și pe plic următoarele: specializarea, titlul lucrării, numele coordonatorului, numele absolventului, sesiunea.

 

 

 

 

REZULTATE DISERTAȚIE, SESIUNEA IULIE 2017

Departamentul Blaj

Teologie pastorală

 

Departamentul Cluj

Teologie biblică

CSSPV

 

Departamentul Oradea

Fundamentele creștine ale identității europene