Pagina principală  
Pentru a fi siguri că accesați pagina actualizată, apăsați pe F5.

EXAMENUL DE LICENȚĂ

Tematică licență iulie 2018, februarie 2019

 

 

CALENDAR LICENŢĂ - IULIE 2018

 

Înscrierea candidaților:                                     27-29 iunie 2018;

 

Examen scris Asistență socială:                          3 iulie 2018     (Facultatea de AS);

Examen scris Teologie:                                      4 iulie 2018, ora 10.00;

 

Prezentarea și susținerea lucrării la Asist. Soc.:  5 iulie 2018 (conform programării de la Facultatea de AS);

Prezentarea și susținerea lucrării Teologie:         6 iulie 2018, începând cu ora 9.00.

           

 

 

 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

1.      Cerere tip de înscriere (se poate ridica și de la Secretariat);

2.      Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă sau diploma echivalentă acesteia în original;

3.      Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

4.      Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;

5.      Carte de identitate copie;

6.      Două fotografii ¾ cm color, pe hârtie fototgrafică mată, nu lucioasă (cu numele candidatului scris pe verso);

7.      Atestat de competenţă lingvistică în original;

8.      Lucrarea de licenţă - 1 exemplar legat pentru comisie (după susţinerea lucrării se restituie candidatului) + 1 CD* cu lucrarea de licenţă, însoțite de acordul coordonatorului;

9.      eclaraţie pe proprie răspundere că lucrarea nu este copiată (se ridică de la secretariat);

10.  Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

11.  Adeverință eliberată de instituția de învațământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

12.  Alte documente: cerere pentru coord. tezei de licență şi cererea de diploma pentru Rectorat ((se imprimă față-verso)).

 

* CD-ul va fi pus în plic și se va scrie pe CD și pe plic următoarele: specializarea, titlul lucrării, numele coordonatorului, numele absolventului, sesiunea.

 

 

 

REZULTATELE EXEMENULUI DE LICENȚĂ,

iulie 2017
(
proba scrisă + susținerea tezei)


Departamentul Blaj

Departamentul Cluj

Departamentul Oradea