Dragi studenți,

Programul Național „Tabere studențești” continuă și în anul 2023.

Vă punem la dispozițiile informațiile pe care le avem la dispoziție acum:

  1. Anexa la Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20.349/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești.
  2. Adresa CCS referitoare la Metodologia privind organizarea taberelor studențești NR_6331_2023_05_19;
  3. Repartizarea locurilor în Taberele studențești pe CCS și Universități – Anexa 2;
  4. Borderou de distribuire a locurilor în taberele studențești – Anexa 3;
  5. Anexa 4: Cerere individuală de înscriere în tabere studențești 2023.
  6. Repartizarea locurilor pe Facultățile UBB;
  7. Notă privind informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu beneficiarii de locuri în taberele studențești cu calendarul lor.

Studenții vor transmite cererile către secretariatele Departamentelor de care aparțin pe e-mail, în perioada 24 mai – 14 iunie 2023:

  • Departamentul Cluj: ilinca.toader@ubbcluj.ro
  • Departamentul Blaj: zaharie.pintea@ubbcluj.ro
  • Departamentul Oradea: mihaela.gotia@ubbcluj.ro

Perioada de depunere contestații: 23 – 26 iunie 2023.

Vă dorim mult succes!