Selectează o Pagină

Disertaţie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj)

Examenul de DISERTAȚIE la Facultatea de Teologie Greco-Catolică,

specializarea Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj),

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 142 din 12.12.2022 completat cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică  aprobată în ședința Consiliului Facultății din  28.02.2023:

prezentarea şi susţinerea disertației

 

care, potrivit reglementărilor în vigoare ale Universității noastre se va desfășura în 2 etape:

 1. Înscrierea candidaților la examenul de Disertație;
 2. Susținerea Disertației va avea loc față în față (fizic) la sediul Departamentului Blaj.

Calendarul Examenului de DISERTAȚIE

SESIUNEA: FEBRUARIE 2024

29 ianuarie – 09 februarie 2024: absolvenții vor trimite lucrarea pe adresa responsabilului TURNITIN: william.bleiziffer@ubbcluj.ro, pentru verificare și emitere raport similitudini;

 •  Înscrierea candidaţilor:

13-15 februarie 2024 (fizic, la Secretariat).

 • Prezentarea și susținerea disertației: 21 februarie 2024,  începând cu ora 10,00.

Calendarul Examenului de DISERTAȚIE

SESIUNEA IULIE 2024

(Calendarul va fi afișat la încheiere sesiunii din FEBRUARIE 2024)

  Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de DISERTAȚIE

   1. Cerere tip de înscriere;

  2. Certificatul de naştere;

  3. Carte de identitate;

  4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc.;

  5. Diplomele de Bacalaureat și Licență și Foile matricole sau, după caz, Suplimentul la Diplomă (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

  6. Lucrarea de Disertație: 1 exemplar în format word și 1 exemplar în format pdf + Raportul de similitudini TURNITIN Aceastea vor fi depuse în secretariat de către responsabilul TURNITIN, după evaluare;

  7. Declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată (Această declarație semnată cu albastru se atașează în corpul lucrării, ca ultimă pagină a acesteia);;

  8. Acordul coordonatorului (semnat);

  9. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul candidaților care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

  10. Cererea către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Master.

  GHID ELABORARE LUCRARE DE DISERTAȚIE

   (Descarcă aici)

  REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAȚIE,

  Admitere 2024

  Str. Moților nr. 26

  400001 - CLUJ-NAPOCA (CJ)

  0264.599.579

   

  Piața 1848, nr. 1

  515400 - BLAJ (AB)

  0258.710.440

   

   

  Str. Parcul Traian nr. 20

  410044 - ORADEA (BH)

  0259.416.953

   

  Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.