Selectează o Pagină

Despre noi

Istoric

Cine suntem?

Suntem o instituţie de învăţământ universitar de stat, parte a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, înfiinţată în anul 1992.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică este o componentă funcţională a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu o dublă subordonare, aşa cum este stipulat în Legea educaţiei naţionale 1/2011, art. 15 (1) pentru învăţământul universitar teologic, respectiv în protocoalele încheiate între Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Această dublă subordonare se justifică prin prezenţa sa într-o universitate de stat, respectiv prin natura şi obiectivele specifice studiilor teologice, care sunt strâns legate de comunitatea şi de ierarhia bisericească. În acest sens, Facultatea de Teologie Greco-Catolică este subordonată conducerii Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca sub aspect organizatoric (implementarea politicilor de personal, modul de recrutare a studenţilor etc.), administrativ, tehnic şi financiar, precum şi Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din punct de vedere spiritual.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică îşi desfăşoară activitatea în condiţiile autonomiei universitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Constituţia României, Legea 1/2011, Legea cultelor), cu dispoziţiile din Carta Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi, în măsura în care nu contravin legii şi Cartei, cu prevederile dogmatice şi canonice adoptate de Sfântul Scaun (în principal: Conciliul Vatican II, Declaraţia cu privire la educaţia creştină Gravissimum Educationis, Constituţia Apostolică Sapientia Christiana, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Codex Canonum Orientalium Ecclesiarum) şi de Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică cultivă ştiinţa teologică şi disciplinele auxiliare studiului teologiei în spiritul libertăţii cercetării academice şi al respectului deplin faţă de Magisterul Bisericii Catolice (CCEO, can. 606), al dialogului cu celelalte ştiinţe şi cu cultura contemporană, precum şi al deschiderii academice, ecumenice şi interreligioase.

Suntem moștenitorii și continuatorii unei lungi tradiţii de învăţământ teologic superior (în mod deosebit pastoral) dezvoltat de Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Timp de două secole, învăţământul teologic greco-catolic şi-a câştigat un prestigiu imens prin contribuţia pe care profesorii şi studenţii săi şi-au adus-o la devenirea spirituală, naţională şi culturală a neamului nostru. Primele instituţii de învăţământ teologic au fost întemeiate de ierarhii greco-catolici încă de la jumătatea secolului al XVIII-lea:
mai întâi la Blaj (11 octombrie 1754), apoi la Cluj-Napoca (1918) și Oradea (1920).

În aceste centre a înflorit și s-a dezvoltat învățământul teologic greco-catolic până la jumătatea secolului al XX-lea (1948), când împreună cu Biserica pe care o slujea, a fost desființat de regimul totalitarist proaspăt instaurat. Astfel, tradiția școlii de teologie greco-catolică vreme de peste patru decenii este întreruptă, cel puțin oficial, pentru că în practică Biserica s-a reorganizat și a continuat să pregătească preoți în clandestinitate.
Odată cu revoluția din 1989 învățământul teologic greco-catolic își reintră din nou în drepturi prin reînființarea vechiilor Academii Teologice sub denumirea de Institut Teologic din Blaj, Cluj și Oradea și începe un proces dificil de refacere.

În anul universitar 1991-1992 se face un pas important către mediul universitar clujean și către actualul statut al școlii de teologie greco-catolică prin încadrarea secţiei de Teologie didactică în Universitatea „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca, sub denumirea de Facultatea de Teologie Greco-Catolică.

Dacă iniţial noua facultate a depins administrativ de Facultatea de Litere, din anul universitar următor (1992 -1993), aceasta dobândește structură proprie (conducere, secretariat, administrație, bază materială etc.) devenind una dintre cele 21 de facultăţi ale Universităţii „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca și dezvoltă specializări precum Teologie litere, Teologie didactică sau Teologie pastorală.

Următorul pas important către actuala configurație a Facultății de Teologie Greco-Catolică a fost realizat prin integrarea în structura proprie a specializărilor care funcționau în Institutele Teologice Greco-Catolice din Oradea (1998) și apoi din Blaj (1999).

De atunci și până în prezent, Facultatea de Teologie Greco-Catolică funcționează ca o structură universitară cu trei departamente: Cluj, Oradea și Blaj.

Misiune

Ce facem?

Facultatea de Teologie Greco-Catolică își propune următoarele finalităţi fundamentale:

 • Cultivarea şi oferirea unei profunde şi solide cunoaşteri a adevărului cu privire la Dumnezeu, la om şi la lume, în lumina Revelaţiei creştine şi a raţiunii, printr-o cercetare ştiinţifică realizată conform metodei specifice fiecărei discipline.
 • Formarea filosofico-teologică şi profesională a studenţilor, conform specializării pentru care au optat.
 • Formarea teologică permanentă a clerului greco-catolic şi a altor persoane, consacrate sau laice, implicate în activitatea Bisericii şi în societate.
 • Formarea teologică şi spirituală a laicilor care vor să-şi trăiască cu responsabilitate adeziunea la credinţă, indiferent de domeniul de activitate.
 • Susţinerea activităţii pastorale şi de evanghelizare a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, prin mijloacele specifice procesului educativ şi de cercetare.
 • Dialogul cu societatea și cultura.
DECANAT

Decan:

 Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA

E-mail: cristian.barta@ubbcluj.ro

Audiențe: Luni între orele 10.00 – 12.00

 

Prodecan:

Conf. univ. dr. Sorin MARȚIAN

E-mail: sorin.martian@ubbcluj.ro 

Audiențe: Vineri între orele 10.00 – 12.00

Consiliul facultații
 1. Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA – decan
 2. Conf. dr. Sorin MARȚIAN – prodecan
 3. Pr. conf. univ. dr. Ovidiu Horea POP – departamentul Oradea
 4. Conf. univ. dr. Alin Sebastian TAT – departamentul Cluj
 5. Pr. conf. univ. dr. William Alexandru BLEIZIFFER – departamentul Blaj
 6. Lect. univ. dr. Ionuț Mihai POPESCU – directorul Departamentului Oradea
 7. Pr. lect. dr. Marius Grigore FURTUNĂ – directorul Departamentului Cluj
 8. Pr. lect. univ. dr. Anton RUS – directorul Departamentului Blaj
 9. Lect. univ. dr. Radu-Ioan MUREȘAN – Departamentul Oradea
 10. Stud. Rareș Călbăjos – cancelar studenți Facultatea de Teologie Greco-Catolică
 11. Stud. Alexandru-Dominic CHIVARI – reprezentat studenți Departamentul Oradea
 12. Stud. Alexandru-Victor CHIRA – reprezentat studenți Departamentul Cluj
 13. Stud. Alin-Alexandru Floca  – reprezentat studenți Departamentul Blaj
 14. Stud. Ștefan Ramba – student senator: Facultățile de Teologie Ortodoxă si Teologie Greco-Catolică.
  .
Personalul didactic

DEPARTAMENTUL BLAJ

a. Cadre didactice titulare:

 1. Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA, Decan – CV și Activitate științifică
 2. Pr. conf. univ. dr. Anton RUS, Director Departament – CV și Activitate științifică
 3. Pr. conf. univ. dr. William-Alexandru BLEIZIFFER – CV și Activitate științifică
 4. Pr. lect. univ. dr. Călin-Daniel PAȚULEA – CV și Activitate științifică
 5. Lect. univ. dr. Andreea MÂRZA – CV și Activitate științifică
 6. lect. univ. dr. Ciprian GHIȘA – CV și Activitate științifică

b. Cadre didactice asociate:

 1.  Pr. prof. univ. dr. Mauro ORSATTI (Lugano – Elveția) – CV și Activitate științifică
 2. Pr. prof. univ. dr. Roberto GIRALDO (Veneția – Italia) – CV și Activitate științifică
 3. Pr. conf. univ. dr. Mihai ȘTEFĂNESCU – CV și Activitate științifică
 4. Pr. dr. Sorin-Valer RUSSU – CV și Activitate științifică
 5. Pr. dr. Zaharie PINTEA – CV și Activitate științifică

 

DEPARTAMENTUL CLUJ

a. Cadre didactice titulare:

 1.  Conf. univ. dr. Sorin MARȚIAN, Prodecan – CV și Activitate științifică
 2. Pr. lect. univ. dr. Marius Grigore FURTUNĂ, Director Departament – CV și Activitate științifică
 3. Conf. univ. dr. Alin Sebastian TAT – CV și Activitate științifică
 4. Conf. univ. Călin SĂPLĂCAN – CV și Activitate științifică
 5. Pr. lect. univ. dr. Remus-Florin BOZÂNTAN – CV și Activitate științifică
 6. Lect. univ. dr. Simona-Ștefania ZETEA – CV și Activitate științifică

b. Cadre didactice asociate:

 1.  Dr. Ceclilia FLUERAȘ – CV și Activitate științifică
 2. Pr. dr. Traian-Radu COSTE-DEAK – CV și Activitate științifică
 3. Dr. Victoria BOLFĂ-OTIC (Sr. Veridiana) – CV și Activitate științifică

 

DEPARTAMENTUL ORADEA

a. Cadre didactice titulare:

 1.  Lect. univ. dr. Ionuț Mihai POPESCU, Director Departament – CV și Activitate științifică
 2. Pr. conf. univ. dr. Ovidiu Horea POP – CV și Activitate științifică
 3. Pr. conf. univ. dr. Alexandru BUZALIC – CV și Activitate științifică
 4. Pr. lect. univ. dr. Călin-Ioan DUȘE – CV și Activitate științifică
 5. Lect. univ. dr. Constantin-Zorin ILIEȘ – CV și Activitate științifică
 6. Lect. univ. dr. Daniel-Corneliu ȚUPLEA – CV și Activitate științifică
 7. Lect. univ. dr. Radu-Ioan MUREȘAN – CV și Activitate științifică

b. Cadre didactice asociate:

 1.  Pr. prof. univ. dr. Roberto GIRALDO (Veneția – Italia) – CV și Activitate științifică
 2. Dr. Alberto CASTALDINI – CV și Activitate științifică
 3. Pr. conf. univ. dr. Eugen JURCA – CV și Activitate științifică
 4. Dr. Răzvan-Iacob VASILE – CV și Activitate științifică
Secretariatul general

Secretar șef:

Adina-Corina PEȘTEȘAN

E-mail: adina.pestesan@ubbcluj.ro

Telefon: 0264 599579

0264 405301

Program cu publicul: Luni-Vineri 9,00 – 12,00.

administraȚie

Administrator:

Ec. Dorina-Petronela MOGA

E-mail: pdmoga2005@yahoo.com

Telefon: 0264 599579

REGULAMENTE

Regulamentul desemnării în fincțiile de conducere și structurile FTGC – 2024

Biroul Electoral al FTGC pentru alegerile din ianuarie 2024:
Președinte:
Conf. dr. Călin Săplăcan 
Membri:
Lect. dr. Andreea Mârza
Cristian Poduț (student) 

Admitere 2024

Str. Moților nr. 26

400001 - CLUJ-NAPOCA (CJ)

0264.599.579

 

Piața 1848, nr. 1

515400 - BLAJ (AB)

0258.710.440

 

 

Str. Parcul Traian nr. 20

410044 - ORADEA (BH)

0259.416.953

 

Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.