Selectează o Pagină

Studenti

StatuTUL studentului UBB

Regulament activitate profesională StudenȚi (ECTS)

BURSE

Ce burse pot accesa și cum?

Pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024, studenții Facultății noastre pot beneficia de BURSE conform Regulamentului privind acordarea de burselor pentru studenți – ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență al UBB (vezi mai sus) în care pot fi găsite informații despre:

  • tipurile de bursă care pot fi accesate,
  • criteriile de acordare și, după caz,
  • documente care trebuie depuse (Bursele de ajutor social).

Dorind să faciliteze accesul studenților la Burse, în condiții de pandemie, Universitatea noastră a creat o platformă pe care studenții pot încărca CERERILE pentru bursa de performanță/merit

reglementând totodată și modalitățile de încărcare a acestora prin Dispoziția nr. 10 077/20.09.2021, pe care o atașăm.

Suntem o Facultate care funcționează în 3 locații diferite: Cluj, Blaj, Oradea. Din acest motiv, pentru a fi siguri că cererea dumneavoastră ajunge unde trebuie și este luată în evidență este NECESAR ca, pe lângă încărcarea pe platformă, să ajungă obligatoriu și pe adresele de e-mail ale secretarilor din fiecare DEPARTAMENT, conform indicațiilor de mai jos.

Fiecare secretar va confirma primirea cererilor din Departamentul pe care-l deservește și va ține evidența acestora în relația cu administratorul șef al facultății.

Calendarul acordării buerselor: Semestrul II / an universitar 2023-2023 (descarcă)

A. Cererea pentru bursa de merit / performanță

Vă informăm că prin hotărârea Consiliul Facultății de Teologie Greco-Catolică

  • media minimă pentru acordarea bursei de performanță este 9.50 (nouă 50%), iar
  • media minimă pentru acordarea bursei de merit este 7,50 (șapte 50%).

Departamentul Blaj

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: zaharie.pintea@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

Departamentul Cluj:

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: ilinca.toader@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

Departamentul Oradea:

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: mihaela.gotia@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

ATENȚIE: Candidații la bursa de merit/performanță, care au fost sau care sunt acum studenți și la alte facultăți,  vor depune pe lângă cererea de bursă, o adeverință cu numărul de semestre în care au beneficiat de bursă la cealaltă facultate!!!

B. Cererea / Dosarul pentru BURSA de Ajutor social

Dosarele de bursă socialã pot fi încărcate pe platformă într-un singur fișier format pdf, dar în mod obligatoriu trebuie depuse și fizic la secretariatul departamentului până cel târziu la data de 20 octombrie 2023, ora 16,00!!

Dosarele de bursă socială se pot depune numai dacă sunt complete!!!

I. Actele necesare pentru întocmirea Dosarului de bursă de ajutor social sunt prezentate pe categorii:

 1. studenții orfani de unul sau ambii părinți;
 2. studenții proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial;
 3. studenții care solicită burse pe motive medicale;
 4. studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât
  cuantumul venitului minim net pe economie etc.)

În Regulamentul de burse al Universității pe anul 2023-2024 (vezi link-ul de mai sus), găsiți toate aceste categorii, începând cu pagina 15. Întrucât documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul candidatul la o bursă socială fiecare va pregăti și va depune documentele prevăzute la categoria în care se încadrează!!!

II. Vă punem la dispoziție câteva formulare/modele necesare pentru completarea Dosarului:

 1. Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social (Anexa 7),
 2. Model de declarație pe propria răspundere (Anexa 8) – ATENȚIE: Declarația se scrie de mână folosind textul din model și completându-l cu informațiile personale,
 3. Fișa de Verificare conformitate Dosar Bursă de ajutor social (Anexa 9), iar pentru cazurile medicale
 4. Fișa de Verificare conformitate Dosar Bursă de ajutor social – caz medical (Anexa 11). 
 5. Declarația studentului pentru depunerea dosarului (Anexa 9) referitoare la conformitatea documentelelor.

Notă: Toate aceste formulare pot fi luate și de la secretariat sau pot fi descărcate de mai sus, dând click pe denumirea formularului sau de pe site-ul UBB.

III. Lunile pentru care se depun acte sunt iunie, iulie și august 2023. De la Administrația Financiară se solicită adeverințe de venit pe 2022.

IV. Venitul minim net pe membru de familie este de: 1.898,00 lei.

V. Dosarele de bursă socială se vor depune la Secretariatele Departamentelor astfel:

 • studenții de la Blaj: vor depune Dosarele în format fizic (în original) la secretariat până în data de 20 octombrie 2023, ora 16,00.
 • studenții de la Cluj:
 • vor depune Dosarele în format fizic (în original) la secretariat până în data de 20 octombrie 2023, ora 16,00
 • studenții de la Oradea:
 • vor depune Dosarele în format fizic (în original) la secretariat până în data de 20 octombrie 2023, ora 16,00.

ATENŢIE!!

 • Studenții care solicită Bursă socială vor semna toate paginile (din dosarul de bursă) în colțul din dreapta jos.
 • Declarația notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declarația pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului (Anexa 8)

C. Beneficiarii de bursă

  Planuri de invățământ și fișele disciplinelor

  TAXE ȘCOLARIZRE 2023-2024

  1. Teologie greco-catolică pastorală (Cluj)
  2. Teologie greco-catolică asistență socială
  3. Teologie greco-catolică didactică
  4. Teologie greco-catolică pastorală (La Blaj)
  5. Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)
  • 2.200,00 lei;
  • 2.200,00 lei;
  • 2.200,00 lei;
  • 2.200,00 lei;
  • 2.200,00 lei.
  1. Teologie biblică (Cluj)
  2. Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj)
  3. Fundamente creștine ale identității europene (Oradea)
  • 2.800,00 lei;
  • 2.800,00 lei;
  • 2.800,00 lei.

  Cum se achită taxele:

  Taxele pot fi achitate integral sau în rate, după cum urmează:

  1. plata integralã a taxei de şcolarizare: dacă este făcută pânã la 15 octombrie 2023 se acordã reducere de 10%, excepție anul I care puteau achita integral la confirmare;

  2. plata în 4 rate: se achitã cu urmãtoarele termene limitã:

  • RATA I:     15 OCTOMBRIE 2023

  • RATA II:      5 DECEMBRIE 2023

  • RATA III:   15 MARTIE 2024

  • RATA IV:   15 MAI 2024

  Plata taxelor de şcolarizare se poate face prin:

  • AcademicInfo pânã la data scadenţei ratei,
  • virament bancar ,
  • mandat poștal (secretariatele Departamentelor Vă pun la dispoziție datele necesare) sau
  • la administratorul șef al facultății în fiecare JOI  între  orele 9,30-12,30 (valabil doar pentru Departamentul Cluj în ziua).

  Atenție!

  Întârzierile la plata taxei de şcolarizare se penalizează cu 0.04% / zi.

  Cererile pentru reducerea taxei de şcolarizare a studenţilor care urmează a II –a specializare sau a II-a facultate în UBB (doar nuvel licenţã), pentru anul universitar 2023-2024, se depun între 01-12 octombrie 2023, însoţite de o adeverinţă de absolvire sau copie după diploma de absolvire. Acestea vor conține obligatoriu declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB.

   Taxe examene restante pe Semestrul I (2023-2024):

   Taxele pentru examenele restante se plătesc pânã în data de 18.01.2024:

   Departamentul Cluj şi Blaj

   Taxa pentru 1 credit la licenţã este 33.34 lei/cr.

   Taxa pentru 1 credit la master este 41.67 lei/cr.

   Departamentul Oradea

   Taxa pentru 1 credit la licențã este 33.34 lei/cr.

   Taxa pentru 1 credit la master este 33.34 lei/cr.

   Taxe examene restante pe Semestrul II (2023-2024):

   Taxele pentru examenele restante se plătesc pânã în data de 25.05.2024:

   Departamentul Cluj şi Blaj

   Taxa pentru 1 credit la licenţã este 33.34 lei/cr.

   Taxa pentru 1 credit la master este 41.67 lei/cr.

   Departamentul Oradea

   Taxa pentru 1 credit la licențã este 33.34 lei/cr.

   Taxa pentru 1 credit la master este 33.34 lei/cr.

   practică de specialitate

   Practica de specialitate la Departamentul Cluj, se desfășoară în

   1. anul universitar 2020-2021 pe durata semestrului IIla:
   • Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla – acord practică;
   • Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj – acord practică;
   • Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Sfântul Arhiepiscop Nicolae de la Mira Liciei făcătorul de minuni – acord practică;
   •  SC Asociația Surorile Baziliene „Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria” – acord practică.

   2. anul universitar 2020-2021 pe durata semestrului IIla: …

   Pentru mai multe detalii legate de procesul de desfășurare al practicii de specialitate, Vă rugăm să luați legătura cu responsabilul la nivel de Departament!!!

   Responsabil practică de specialitate:

   Lect. univ. dr. Simona-Ștefania ZETEA: simona.zetea@ubbcluj.ro.

    Practica de specialitate la Departamentul Blaj se desfășoară în

    1. anul universitar 2020-2021 (inclusiv pentru anul univ. 2019-2020) pe durata semestrului II: la Institutul Teologic Greco-Catolic din Blaj cu care este încheiat acord de practică.

    2. anul universitar 2021-2022 pe durata semestrului II: la Institutul Teologic Greco-Catolic din Blaj

    Pentru mai multe detalii legate de procesul de desfășurare al practicii de specialitate, Vă rugăm să luați legătura cu responsabilul la nivel de Departament!!!

    Responsabil practică de specialitate:

    Pr. conf. univ. dr. William-Alexandru BLEIZIFFER: william.bleiziffer@ubbcluj.ro.

    Practica de specialitate la Departamentul Oradea se desfășoară în:

    1. anul universitar 2020-2021 pe durata semestrului II, la Episcopia Greco-Catolică de Oradea cu care este încheiat acord de practică.

    2. anul universitar 2021-2022 pe durata semestrului II, la Episcopia Greco-Catolică de Oradea

    Pentru mai multe detalii legate de procesul de desfășurare al practicii de specialitate, Vă rugăm să luați legătura cu responsabilul la nivel de Departament!!!

    Responsabil practică de specialitate:

    Pr. 

     Ghidul studentului

     Admitere 2024

     Str. Moților nr. 26

     400001 - CLUJ-NAPOCA (CJ)

     0264.599.579

      

     Piața 1848, nr. 1

     515400 - BLAJ (AB)

     0258.710.440

      

      

     Str. Parcul Traian nr. 20

     410044 - ORADEA (BH)

     0259.416.953

      

     Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.