Selectează o Pagină

Studenti

StatuTUL studentului UBB

Regulament activitate profesională StudenȚi (ECTS)

BURSE

 Ce burse pot accesa și cum?

Pentru semestrul II al anului universitar 2023-2024, studenții Facultății noastre pot beneficia de BURSE conform Regulamentului privind acordarea de burselor pentru studenți – ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență al UBB (vezi mai sus) în care pot fi găsite informații despre:

  • tipurile de bursă care pot fi accesate,
  • criteriile de acordare și, după caz,
  • documente care trebuie depuse (Bursele de ajutor social).

Dorind să faciliteze simplificarea accesului studenților la Burse, Universitatea noastră a creat o platformă:

https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse

pe care studenții pot încărca CERERILE / DOSARELE pentru

Bursa de performanță categoria I,

Bursa de performanță categoria II, sau

Bursă de ajutor social,

folosind adresa de e-mail instituțională!

 

Calendarul acordării buerselor: Semestrul II / 2023-2023 (aici)

A. Cererea pentru Bursa de performanță categotia I / Bursa de performanță categotia II

Vă informăm că prin hotărârea Consiliul Facultății de Teologie Greco-Catolică media minimă pentru acordarea bursei de performanță categoria I este 9.50 (nouă 50%), iar media minimă pentru acordarea bursei de performanță categoria I este 7,50 (șapte 50%).

Departamentul Blaj

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: zaharie.pintea@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

Departamentul Cluj:

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: ilinca.toader@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

Departamentul Oradea:

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: mihaela.gotia@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

ATENȚIE:

Candidații la bursa de performanță categoria I și candidații la bursa de performanță categoria II, care au fost sau care sunt acum studenți și la alte facultăți,  vor depune pe lângă cererea de bursă, o adeverință cu numărul de semestre în care au beneficiat de bursă la cealaltă facultate!!!

B. Cererea / Dosarul pentru BURSA de Ajutor social

Cererile / Dosarele de bursă socialã vor fi încărcate pe platformă într-un singur fișier, format pdf,

până cel târziu la data de 15 martie 2024, ora 16,00!!

Dosarele de bursă socială se pot depune numai dacă sunt complete!!!

 • Venitul se calculează pe ultimele 12 luni, pe baza adeverințelor de venit de la ANAF pe 2023 si 2024
 • Venitul minim net lunar pe membru de familie este de 1958.33 lei.

I. Actele necesare pentru întocmirea Dosarului de bursă de ajutor social sunt prezentate pe categorii:

 1. studenții orfani de unul sau ambii părinți;
 2. studenții proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial;
 3. studenții care solicită burse pe motive medicale;
 4. studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât
  cuantumul venitului minim net pe economie etc.)

În Regulamentul de burse al Universității, care intră în vigoare începând cu Semestrul II al anului universitar 2023-2024 (vezi mai sus), găsiți toate aceste categorii de burse sociale (pp. 12-15).

Întrucât documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul / candidatul la o bursă socială, fiecare va pregăti și va depune documentele prevăzute la categoria în care se încadrează (vezi pp. 15-23)!!!

II. Vă punem la dispoziție câteva formulare/modele necesare pentru completarea Dosarului:

II.a. Dosarele pentru cazuri de venituri mici trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Anexa 7 – Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social: pdfword;
 2. Anexa 8 – Declarație pe propria răspundere privind  veniturile nete, cu caracter permanent supuse impozitului pe venit
  (venitul se calculează pe baza adeverințelor de venit de la ANAF pe 2023 si 2024): pdfword;
 3. Anexa 9 – Model de declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice: pdfword;
 4. Anexa 12 – Acord prelucrare date cu caracter personal studentului solicitant de bursă socială; pdfword;
 5. Anexa 13 – Acord prelucrare date cu caracter personal al părinților / tutorilor / reprezentanților legali: pdfword;
 6. Copie carte identitate student și toți membrii familiei;
 7. Certificate naștere student, frați și surori;
 8. Alte acte specifice, dacă este cazul-vezi Regulament (ex. orfani, familii monoparentale, plasament)
 9. Anexa 10 – verificare conformitate dosar bursă de ajutor social: pdfword.

ATENȚIE! În cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate, sau dacă veniturile familiei sunt 0, este nevoie de ANCHETĂ SOCIALĂ de la primăria de domiciliu.

 II.b. Dosarele pentru cazurile medicale (a se verifica diagnosticele precizate în noul Regulament, paginile 12-13):

 1. Anexa 7 – Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social: pdfword;
 2. Anexa 9 – Model de declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice: pdfword;
 3. Anexa 12 – Acord prelucrare date cu caracter personal studentului solicitant de bursă socială: pdfword;
 4. Copie carte identitate student;
 5. Document medical eliberat de medicul specialist, cu viza medicului de familie sau medicul arondat facultății;
 6. Anexa 11 – verificare conformitate dosar bursă de ajutor social – caz medical: pdfword.

 ATENȚIE: Toate paginile se semneazã și se numerotează jos în colţul din dreapta.

C. Beneficiarii de bursă

  Planuri de invățământ și fișele disciplinelor

  TAXE ȘCOLARIZRE 2023-2024

  1. Teologie greco-catolică pastorală (Cluj)
  2. Teologie greco-catolică asistență socială
  3. Teologie greco-catolică didactică
  4. Teologie greco-catolică pastorală (La Blaj)
  5. Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)
  • 2.200,00 lei;
  • 2.200,00 lei;
  • 2.200,00 lei;
  • 2.200,00 lei;
  • 2.200,00 lei.
  1. Teologie biblică (Cluj)
  2. Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj)
  3. Fundamente creștine ale identității europene (Oradea)
  • 2.800,00 lei;
  • 2.800,00 lei;
  • 2.800,00 lei.

  Cum se achită taxele:

  Taxele pot fi achitate integral sau în rate, după cum urmează:

  1. plata integralã a taxei de şcolarizare: dacă este făcută pânã la 15 octombrie 2023 se acordã reducere de 10%, excepție anul I care puteau achita integral la confirmare;

  2. plata în 4 rate: se achitã cu urmãtoarele termene limitã:

  • RATA I:     15 OCTOMBRIE 2023

  • RATA II:      5 DECEMBRIE 2023

  • RATA III:   15 MARTIE 2024

  • RATA IV:   15 MAI 2024

  Plata taxelor de şcolarizare se poate face prin:

  • AcademicInfo pânã la data scadenţei ratei,
  • virament bancar ,
  • mandat poștal (secretariatele Departamentelor Vă pun la dispoziție datele necesare) sau
  • la administratorul șef al facultății în fiecare JOI  între  orele 9,30-12,30 (valabil doar pentru Departamentul Cluj în ziua).

  Atenție!

  Întârzierile la plata taxei de şcolarizare se penalizează cu 0.04% / zi.

  Cererile pentru reducerea taxei de şcolarizare a studenţilor care urmează a II –a specializare sau a II-a facultate în UBB (doar nuvel licenţã), pentru anul universitar 2023-2024, se depun între 01-12 octombrie 2023, însoţite de o adeverinţă de absolvire sau copie după diploma de absolvire. Acestea vor conține obligatoriu declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB.

   Taxe examene restante pe Semestrul I (2023-2024):

   Taxele pentru examenele restante se plătesc pânã în data de 18.01.2024:

   Departamentul Cluj şi Blaj

   Taxa pentru 1 credit la licenţã este 33.34 lei/cr.

   Taxa pentru 1 credit la master este 41.67 lei/cr.

   Departamentul Oradea

   Taxa pentru 1 credit la licențã este 33.34 lei/cr.

   Taxa pentru 1 credit la master este 33.34 lei/cr.

   Taxe examene restante pe Semestrul II (2023-2024):

   Taxele pentru examenele restante se plătesc pânã în data de 25.05.2024:

   Departamentul Cluj şi Blaj

   Taxa pentru 1 credit la licenţã este 33.34 lei/cr.

   Taxa pentru 1 credit la master este 41.67 lei/cr.

   Departamentul Oradea

   Taxa pentru 1 credit la licențã este 33.34 lei/cr.

   Taxa pentru 1 credit la master este 33.34 lei/cr.

   practică de specialitate

   Practica de specialitate la Departamentul Cluj, se desfășoară în

   1. anul universitar 2020-2021 pe durata semestrului IIla:
   • Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla – acord practică;
   • Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj – acord practică;
   • Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Sfântul Arhiepiscop Nicolae de la Mira Liciei făcătorul de minuni – acord practică;
   •  SC Asociația Surorile Baziliene „Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria” – acord practică.

   2. anul universitar 2020-2021 pe durata semestrului IIla: …

   Pentru mai multe detalii legate de procesul de desfășurare al practicii de specialitate, Vă rugăm să luați legătura cu responsabilul la nivel de Departament!!!

   Responsabil practică de specialitate:

   Lect. univ. dr. Simona-Ștefania ZETEA: simona.zetea@ubbcluj.ro.

    Practica de specialitate la Departamentul Blaj se desfășoară în

    1. anul universitar 2020-2021 (inclusiv pentru anul univ. 2019-2020) pe durata semestrului II: la Institutul Teologic Greco-Catolic din Blaj cu care este încheiat acord de practică.

    2. anul universitar 2021-2022 pe durata semestrului II: la Institutul Teologic Greco-Catolic din Blaj

    Pentru mai multe detalii legate de procesul de desfășurare al practicii de specialitate, Vă rugăm să luați legătura cu responsabilul la nivel de Departament!!!

    Responsabil practică de specialitate:

    Pr. conf. univ. dr. William-Alexandru BLEIZIFFER: william.bleiziffer@ubbcluj.ro.

    Practica de specialitate la Departamentul Oradea se desfășoară în:

    1. anul universitar 2020-2021 pe durata semestrului II, la Episcopia Greco-Catolică de Oradea cu care este încheiat acord de practică.

    2. anul universitar 2021-2022 pe durata semestrului II, la Episcopia Greco-Catolică de Oradea

    Pentru mai multe detalii legate de procesul de desfășurare al practicii de specialitate, Vă rugăm să luați legătura cu responsabilul la nivel de Departament!!!

    Responsabil practică de specialitate:

    Pr. 

     Ghidul studentului

     Admitere 2024

     Str. Moților nr. 26

     400001 - CLUJ-NAPOCA (CJ)

     0264.599.579

      

     Piața 1848, nr. 1

     515400 - BLAJ (AB)

     0258.710.440

      

      

     Str. Parcul Traian nr. 20

     410044 - ORADEA (BH)

     0259.416.953

      

     Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.