Selectează o Pagină

Licenta Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)

Examenul de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică,

specializarea Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj),

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 142 din 12.12.2022 completat cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică  aprobată în ședința Consiliului Facultății din  28.02.2023,

CONSTĂ DIN DOUĂ PROBE:

a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

 Potrivit reglementărilor în vigoare ale Universității noastre

Examenul de licență se va desfășura astfel:

  1. Înscrierea candidaților la examenul de licență;
  2. Susținerea celor două probe (scrisă și orală) ale examenului de licență se va face față în față (fizic) la sediul Departamentului BLAJ.

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA IULIE 2024

10 – 21 iunie 2024: absolvenții vor trimite lucrarea pe adresa responsabilului TURNITIN: william.bleiziffer@ubbcluj.ro, pentru verificare și emitere raport similitudini;

Notă: procentul de similitudine acceptat pentru lucrări în Turnitin este de maxim 20%.

 •  Înscrierea candidaţilor:

25 – 27 iunie 2024; (fizic, la Secretariat)

 • Susținerea probelor:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 02 iulie 2024, ora 09.00.

Candidații vor întra în sală la 8,45 pentru completarea formularelor de examen.

Eventualele contestații pot fi depuse în 03 iulie 2024 între orele: 9,00 – 14,00

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 04 iulie 2024, începând cu ora 09,00.

Pentru probele orale reglementările legale nu prevăd posibilitatea depunerii de contestații.

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA IULIE 2024

(Calendarul va fi afișat la încheiere sesiunii din FEBRUARIE 2024)

  Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de LICENȚĂ  

  1. Cerere tip înscriere;

  2. Certificatul de naştere;

  3. Carte de identitate;

  4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc.;

  5. Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

  6. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (este în dosarul dvs. în secretariat);

  7. Lucrarea de licență: 1 exemplar în format word și 1 exemplar în format pdf + Raportul de similitudini TURNITIN. Acestea vor fi depuse în secretariat de către responsabilul TURNITIN, după evaluare;

  8. Declarație pe propria răspundere a absolventului că lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată;

  9. Acordul coordonatorului (semnat).

  10. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul: studenți de la alte instituții și/sau candidați care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

  11. Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită (numai pentru candidații care provin de la alte universități);

  12. Cerere tip către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Licență;

  13. Două fotografii 3/4 cm, color, pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă.

   REZULTATELE Examenului de LICENȚĂ

    

   • Sesiunea IULIE 2024 – Proba 1: Evaluare cunoștințe fundamentale și de specialitate (vezi aici) – REZULTATE FINALE (aici)

    

   • Sesiunea IULIE 2023 – Proba 1: Evaluare cunoștințe fundamentale și de specialitate (vezi aici) – REZULTATE FINALE (aici)
   • Sesiunea IUNIE 2022, pot fi consultate aici!
   • Sesiunea IULIE 2021, pot fi consultate aici !
   • Sesiunea IULIE 2020, pot fi consultate aici !

   Tematica și bibliografia

   Proba 1: Evaluare cunoștințe fundamentale și de specialitate

   SESIUNILE: IULIE 2023 ȘI FEBRUARIE 2024

    Acestă probă include o parte generală (evaluarea cunoștințelor fundamentale) valabilă pentru toți absolvenții și o parte specială (evaluarea   cunoștințelor de specialitate) fiecare absolvent având posibilitatea de a opta una dintre cele 4 discipline de specialitate: Studiu biblic, Teologie dogmatică, Teologie morală sau Istoria Bisericii.

   Proba generala

   Subiectul 1:

   Sfintele Taine și desăvârșirea omului în Hristos.

   Bibliografie:

   • Bișoc Alois, Sacramentele: semne ale credinței și ale harului, Ed. Sapientia, Iași, 2009.
   • Courth Franz, Teologia sacramentelor, trad. de Ștefan Lupu și Iosif Martin, Ed. Sapientia, Iași, 2001.
   • Manu Mircea, Dumnezeu sfințește prin sacramente. Discurs dogmatic, vol. I-II, Galaxia Gutenberg, 2008.

   Subiectul 2:

   Iubirea: aspecte filosofico-teologice.

   Bibliografie:

   • Papa Benedict al XVI, Enciclica Deus Caritas est, 2005.
   • Nygren Anders, Eros și agape. Prefaceri ale iubirii creștine, trad. de Wilhelm Tauwinkl, Ed. Humanitas, București, 2019.
   • Evdokimov Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, București 1995.
   • Platon, Banchetul, diverse ediții.
   • Scruton, Roger, Dorința sexuală – o cercetare filosofică (capitolul 8), Ed. Humanitas, București, 2019.

   Subiectul 3:

   Sensul păcatului în lumina Revelației creștine. Comentați și articulați teologic.

   Bibliografie:

   • Papa Francisc, Laudato Si, Iași, Ed. Presa Bună, 2015;
   • Ladaria Luis, Antropologia teologică, Ed. Sapientia, Iași, 2019.

   Subiectul 4:

   Crezul niceo-constantinopolitan: contextul redactării, conținutul și importanța în viața Bisericii.

   Bibliografie:

   • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
   • Hertling Ludwig, Istoria Bisericii, Editura Ars Longa, Iași 1998.
   • Marrou Henri-Irénée, Biserica în Antichitatea târzie (303-604), Editura Teora, București 1999.
   • René Laurentin, Cred în Dumnezeu. Tainele credinței, trad. de Cecilia Lujinschi, Ed. Sapientia, Iași, 2012.

   Subiectul 5:

   Revelația divină, credibilitatea ei și actul credinței.

   Bibliografie:

   • Conciliul Ecumenic Vatican II: Constituția dogmatică despre Revelația divină „Dei Verbun”.
   • Lavatori Renzo, Dumnezeu şi Omul, trad. Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2009.
   • Lupu Ștefan, Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală, Ed. Sapientia, Iași, 2016.

   Subiectul 6:

   Euharistia este: Cina Domnului; Jertfa lui Hristos; edificarea trupului eclezial. Articulați aceste trei dimensiuni.

   Bibliografie:

   • Pitre Brant, Misterul cinei de pe urmă,  Ed. Humanitas, București 2018.
   • Ioan Paul al II-lea, Enciclica Ecclesia de Eucharistia, trad. Wilhelm Dancă, Ed. Presa Bună, Iași, 2003.
   • Ferenț Eduard, Euharistia: Sacramentul Sacrificiului lui Cristos, Iași, 1996.
   • Tiba Iosif, Euharistia face Biserica. Studiu istoric și teologic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2006.

   Proba de specialitate

   Subiectul 1:

   Relaţia dintre Evanghelia după Ioan şi Evangheliile sinoptice: asemănări şi deosebiri

   Bibliografie:

   • Biblia, Ed. Sapientia, Iași, 2013 (și ed. ult.).
   • Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1988.
   • Nouveau Testament interlinéaire grec/français (texte GNT), Alliance Biblique Universelle/ Cerf, Swindon 1993.
   • Dicţionar biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea 1995.
   • Blanchard, Yves-Marie, Sfântul Ioan, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2006.
   • Botiza, Ioan-Vasile, Introducere în studiul Sfintei Scripturi, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca 2002.
   • Brown, Raymond E., Introducere în Noul Testament, Sapientia, Iași 2019.
   • Fabris, Rinaldo, Evanghelia după Sfântul Ioan. Traducere și comentariu, Sapientia, Iași 2016.
   • Leon-Dufour, Xavier (coord.), Vocabular de teologie biblică, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 2001. 
   • Mihoc, Vasile (coord.), Introducere în studiul Noului Testament. vol. I, Ed. Teofania, Sibiu 2001.
   • ORSATTI, MAURO, Introducere în studiul Noului Testament, Ed. Buna Vestire, Blaj 2008.
   • PITRE, BRANT, Fiul lui Dumnezeu? Pledoarie pentru Isus, Ed. Humanitas, București 2017.
   • Tofana, Stelian, Introducere în Noul Testament. vol.II. Evangheliile după Matei şi Marcu. Documentul Quelle, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2002.
   • Tofana, Stelian: Introducere în Noul Testament. vol.III. Evangheliile după Luca şi Ioan. Problema sinoptică, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2003.
   • Zumstein, Jean, „L’évangile selon Jean”, în Marguerat, Daniel (éditeur) Introduction au Nouveau Testament, Ed. Labor et Fides, Genève 2000, pp. 345-370.

    Subiectul 2:

   Profetul – intermediarul dintre Dumnezeu şi poporul său

   Bibliografie:

   • Biblia, Ed. Sapientia, Iași, 2013 (și ed. ult.).
   • Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1988.
   • Dicţionar biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea 1995.
   • Bagot, Jean-Pierre – Dubs, Jean-Claude, Cum să citim Biblia, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 1994.
   • Botiza, Ioan-Vasile, Introducere în studiul Sfintei Scripturi, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca 2002.
   • Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A., Murphy, Roland E., Introducere şi comentariu la Sfânta Scriptură,volumul IV, Literatura profetică, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2009.
   • Ciudin, Nicolae, Studiul Vechiului Testament, Ed. Credinţa Noastră, București 1997.
   • Leon-Dufour, Xavier (coord.), Vocabular de teologie biblică, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 2001. 
   • Prelipceanu, Vladimir (coord.), Studiul Vechiului Testament, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1955 (ediție nouă: Cluj-Napoca 2006).
   • Riley, William, Două Testamente. Cum să citim Scriptura, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 1992.
   • Ska, Jean-Louis, Vechiul Testament pe înțelesul tuturor, Editura Serafica, Roman 2012.

   Subiectul 1:

   Taina Bisericii – origine, atribute, structură și misiune.

   Bibliografie:

   • Buzalic Alexandru, Ekklesia. Din problematica ecleziologiei contemporane, Ed. Buna Vestire, Blaj 2005.
   • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
   • Conciliul Ecumenic Vatican II: Constituția dogmatică despre Biserică „Lumen gentium”; Decret despre Bisericile Orientale Catolice „Orientalium Ecclesiarum”.
   •  Ferenţ Eduard, Biserică, ce simţi despre taina fiinţei tale?, Ed. Sapientia, Iaşi 2004.
   • Ioan Paul al II-lea, Ecclesia de Eucharistia, Ed. Paoline, Milano 2003.
   • Ratzinger Joseph, Biserica, chemare spre comuniune, Ed. Aridia, Blaj 2005.
   • Ștefan Lupu, Misterul Bisericii: Manual de Ecleziologie, Ed. Sapientia, Iaşi 2016.

   Subiectul 2:

   Isus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, este Mântuitorul. Argumentați această afirmație din punct de vedere cristologic și soteriologic.

   Bibliografie:

   • Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Scrisoarea Apostolică „Dominus Iesus”, Presa Bună, Iaşi 2000.
   • Ferenţ Eduard, Cristologia, Ed. Sapientia, Iaşi, 2004.
   • Ferenț Eduard, Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului, Ed. Sapientia,Iași, 2004.
   • Lavatori Renzo, Unul-Născut din Tatăl, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş 2008.
   • Mărtincă Isidor, Isus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, Ed. Gramar, Bucureşti, 2000.

   Subiectul 1:

   Biserica de la Constantin la sfârşitul controverselor teologice (sec. IV-VII).

   Bibliografie:

   • Chadwick, H., The Early Church, London, 1993.
   • Daniélou, J., Biserica primară: de la origini până la sfârşitul secolului al III-lea, Bucureşti, 2008, sau ediţia Daniélou, J., Biserica începuturilor: de la origini până la sfârşitul secolului al III-lea, Bucureşti, 2006.
   • Marrou, H. I., Biserica în antichitatea târzie, Bucureşti, 1999.
   • Pelikan, J., Tradiţia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, vol. I: Naşterea tradiţie universale (100-600), Iaşi, 2004; vol. II: Spiritul creştinătăţii răsăritene (600-1700), Iaşi, 2004.

   Subiectul 2:

   Evoluția instituțională și identitară a Bisericii Greco-Catolice între 1700 și 1850.

   Bibliografie:

   • BARTA, C., Tradiţie şi dogmă, ediţia a doua adăugită şi revizuită,Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014.
   • BARLEA, O., Metropolia Bisericii Române Unite proclamată în 1855 la Blaj, în Perspective, nr. 37-38, 1987, an X.
   • CALUSER, I., Episcopia Greco-Catolică de Oradea, Oradea, 2000.
   • DUMITRAN, D., Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), Ed. Scriptorium, Bucureşti, 2005.      
   • GHISA, C., Biserica Greco-Catolică din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006.
   • GHITTA, O., Naşterea unei biserici, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.
   • MIRON, G. M., Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782), Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.
   • PACLISANU, Z., Istoria Bisericii Române Unite, ed. îngrijită de I. Tâmbuş, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2006.

   Subiectul 1:

   Conştiinţa sau Legea ? Ce trebuie să urmez ? Dacă mă supun Legii, sunt încă în sclavie, într-un regim infantil, inuman, ca şi cineva care nu judecă prin el-însuşi. Dacă mă supun conştiinţei, sunt supus subiectivismului convingerilor mele intime, iluziilor mele, orbirilor mele. Pe de o parte avem o normă obiectivă, de cealaltă parte o normă subiectivă. Comentaţi şi articulaţi teologic. 

   Bibliografie:

   • Chinez, Isidor, Lege, conștiință, păcat. Teologie morală II. Iași, Ed. Sapietia, 2018.
   • Peschke, Karl Heinz. Etica creştina I. Fundamente ale teologiei morale. Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova Lugoj, 2003.

   Subiectul 2:

   Tripla dimensiune a păcatului: (I) cea personală (II) cea socială și (III) ca refuz al lui Dumnezeu. Dezvoltați și articulați cele trei dimensiuni ale păcatului.

   Bibliografie:

   • Chinez, Isidor, Lege, conștiință, păcat. Teologie morală II. Iași, Ed. Sapietia, 2018.
   • Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et Paenitentia, Iași, Ed. Presa Bună, 2016.
   • Peschke, Karl Heinz, Etica creştina I. Fundamente ale teologiei morale. Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova Lugoj, 2003.

   GHID ELABORARE LUCRARE DE LICENȚĂ

    (Descarcă aici)

   Admitere 2024

   Str. Moților nr. 26

   400001 - CLUJ-NAPOCA (CJ)

   0264.599.579

    

   Piața 1848, nr. 1

   515400 - BLAJ (AB)

   0258.710.440

    

    

   Str. Parcul Traian nr. 20

   410044 - ORADEA (BH)

   0259.416.953

    

   Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.