Selectează o Pagină

Licenta Teologie greco-catolică asistenţă-socială (Cluj)

12 iunie 2024

Examenul de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică,

specializarea Teologie greco-catolică asistență-socială (Cluj)

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 142 din 12.12.2022 completat cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică  aprobată în ședința Consiliului Facultății din  28.02.2023,

CONSTĂ DIN DOUĂ PROBE

a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Potrivit reglementărilor în vigoare ale Universității noastre

Examenul de licență se va desfășura astfel:

  1. Înscrierea candidaților la examenul de licență;
  2. Susținerea celor două probe (scrisă și orală) ale examenului de licență se va face față în față (fizic) la sediul Departamentului Cluj și al Facultății de Sociologie și Asistență Socială.

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA IULIE 2024

10 – 21 iunie 2024: absolvenții vor trimite lucrarea pe adresa responsabilului TURNITIN: calin.saplacan@ubbcluj.ro, pentru verificare și emitere raport similitudini;

Notă: procentul de similitudine acceptat pentru lucrări în Turnitin este de maxim 20%.

 •  Înscrierea candidaţilor:

25 – 27 iunie 2024 (fizic, la Secretariat);

 • Susținerea probelor:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 01-02 iulie 2024, ora 09,00.

    • Evaluarea cunoştinţelor de specialitate: 01 iulie 2024, ora …….., la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (a se urmării avizierul de la FSAS sau pe https://socasis.ubbcluj.ro/);
    • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale: 02 iulie 2024, ora 09.00, la Facultatea de Teologie Greco-Catolică.

Candidații vor întra în sală la 8,45 pentru completarea formularelor de examen.

Eventualele contestații vor fi depuse în 03 iulie 2024 între orele: 9,00 – 14,00

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență:

    • ……………….., începând cu ora ……….., la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (situația lucrărilor realizate cu profesor coordonator specializat în asistența socială) – Rugăm a se urmării avizierul de la FSAS sau pe https://socasis.ubbcluj.ro/);
    • 04 iulie 2024, începând cu ora 09,00, la Facultatea de Facultatea de Teologie Greco-Catolică.
   • Pentru probele orale reglementările legale nu prevăd posibilitatea depunerii de contestații.

Pentru eventuale modificări ale calendarului, candidații de la specializarea Teologie greco-catolică asistență socială sunt rugați să verifice și site-ul Facultății de Sociologie și Asistență Socială.

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA IULIE 2024

(Calendarul va fi afișat la încheiere sesiunii din FEBRUARIE 2024)

  Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de LICENȚĂ

   

  1. Cerere tip de inscriere;

  2. Certificatul de naştere;

  3. Carte de identitate;

  4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc.;

  5. Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în original (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

  6. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (este în dosarul dvs. în secretariat);

  7. Lucrarea de licență: 1 exemplar în format pdf + Raportul de similitudini TURNITIN. Acestea vor fi depuse în secretariat de către responsabilul TURNITIN, după evaluare;

  8. Declarație pe propria răspundere a absolventului lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată;

  9. Acordul coordonatorului (semnat);

  10. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul: studenți de la alte instituții și/sau candidați care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

  11. Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

  12. Cerere tip către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Licență;

  13. Două fotografii 3/4 cm, color, pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă. 

  REZULTATELE Examenului de LICENȚĂ

   Sesiunea IULIE 2023 – Proba 1: Evaluare cunoștințe fundamentale și de specialitate (vezi aici) – REZULTATE FINALE (aici)

  • Sesiunea FEBRUARIE 2023, pot fi consultate aici !!!
  • Sesiunea IULIE 2021, pot fi consultate aici !!!
  • Sesiunea IULIE 2020, pot fi consultate aici !!!

   

  Tematica și bibliografia

  Proba 1: Evaluare cunoștințe fundamentale și de specialitate

  SESIUNILE: IULIE 2023 ȘI FEBRUARIE 2024

   Acestă probă include o parte generală (evaluarea cunoștințelor fundamentale – teologie) și o parte specială (evaluarea cunoștințelor de specialitate – asistență socială).

  Proba generala

  Subiectul 1:

  Sfintele Taine și desăvârșirea omului în Hristos.

  Bibliografie:

  • Bișoc Alois, Sacramentele: semne ale credinței și ale harului, Ed. Sapientia, Iași, 2009.
  • Courth Franz, Teologia sacramentelor, trad. de Ștefan Lupu și Iosif Martin, Ed. Sapientia, Iași, 2001.
  • Manu Mircea, Dumnezeu sfințește prin sacramente. Discurs dogmatic, vol. I-II, Galaxia Gutenberg, 2008.

  Subiectul 2:

  Iubirea: aspecte filosofico-teologice.

  Bibliografie:

  • Papa Benedict al XVI, Enciclica Deus Caritas est, 2005.
  • Nygren Anders, Eros și agape. Prefaceri ale iubirii creștine, trad. de Wilhelm Tauwinkl, Ed. Humanitas, București, 2019.
  • Evdokimov Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, București 1995.
  • Platon, Banchetul, diverse ediții.
  • Scruton Roger, Dorința sexuală – o cercetare filosofică (capitolul 8), Ed. Humanitas, București, 2019.

  Subiectul 3:

  Sensul păcatului în lumina Revelației creștine. Comentați și articulați teologic.

  Bibliografie:

  • Papa Francisc, Laudato Si, Iași, Ed. Presa Bună, 2015;
  • Ladaria Luis, Antropologia teologică, Ed. Sapientia, Iași, 2019.

  Subiectul 4:

  Crezul niceo-constantinopolitan: contextul redactării, conținutul și importanța în viața Bisericii.

  Bibliografie:

  • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
  • Hertling Ludwig, Istoria Bisericii, Editura Ars Longa, Iași 1998.
  • Marrou Henri-Irénée, Biserica în Antichitatea târzie (303-604), Editura Teora, București 1999.
  • René Laurentin, Cred în Dumnezeu. Tainele credinței, trad. de Cecilia Lujinschi, Ed. Sapientia, Iași, 2012.

  Subiectul 5:

  Revelația divină, credibilitatea ei și actul credinței.

  Bibliografie:

  • Conciliul Ecumenic Vatican II: Constituția dogmatică despre Revelația divină „Dei Verbun”.
  • Lavatori Renzo, Dumnezeu şi Omul, trad. Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2009.
  • Lupu Ștefan, Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală, Ed. Sapientia, Iași, 2016.

  Subiectul 6:

  Euharistia este: Cina Domnului; Jertfa lui Hristos; edificarea trupului eclezial. Articulați aceste trei dimensiuni.

  Bibliografie:

  • Pitre Brant, Misterul cinei de pe urmă,  Ed. Humanitas, București 2018.
  • Ioan Paul al II-lea, Enciclica Ecclesia de Eucharistia, trad. Wilhelm Dancă, Ed. Presa Bună, Iași, 2003.
  • Ferenț Eduard, Euharistia: Sacramentul Sacrificiului lui Cristos, Iași, 1996.
  • Tiba Iosif, Euharistia face Biserica. Studiu istoric și teologic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2006.

  GHID ELABORARE LUCRARE DE LICENȚĂ

   (Descarcă aici)

  Admitere 2024

  Str. Moților nr. 26

  400001 - CLUJ-NAPOCA (CJ)

  0264.599.579

   

  Piața 1848, nr. 1

  515400 - BLAJ (AB)

  0258.710.440

   

   

  Str. Parcul Traian nr. 20

  410044 - ORADEA (BH)

  0259.416.953

   

  Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.