Studenti

StatuTUL studentului UBB

BURSE

 

Pentru semestrul II al anului universitar 2021-2022, studenții Facultății noastre pot beneficia de BURSE conform Regulamentului privind acordarea de burselor pentru studenți – ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență al UBB (vezi mai sus) în care pot fi găsite informații despre:

  • tipurile de bursă care pot fi accesate,
  • criteriile de acordare și, după caz,
  • documente care trebuie depuse (Bursele de ajutor social).

Dorind să faciliteze accesul studenților la Burse, în condiții de pandemie, Universitatea noastră a creat o platformă pe care studenții pot încărca CERERILE și/sau DOSARELE de BURSĂ:

reglementând totodată și modalitățile de încărcare a acestora prin Dispoziția nr. 10 077/20.09.2021, pe care o atașăm.

ATENȚIE: nu uitați să completați și să încărcați declarația prin care vă angajați să depuneți ulterior documentele în original!!!

Suntem o Facultate care funcționează în 3 locații diferite: Cluj, Blaj, Oradea. Din acest motiv, pentru a fi siguri că cererea / dosarul dumneavoastră ajunge unde trebuie și este luat în evidență este NECESAR ca cererile încărcate pe platformă să ajungă obligatoriu și pe adresele de e-mail ale secretarilor din fiecare DEPARTAMENT, conform indicațiilor de mai jos.

Fiecare secretar va confirma primirea cererilor/dosarelor din Departamentul pe care-l deservește și va ține evidența acestora în relația cu administratorul șef al facultății.

 1. 21.02.2022 – 11.03.2022 (ora 12,00)depunerea Cererilor de bursă de merit / performanță și/sau  Dosarelor de bursă socială;
 2. 14.03.2022 – 18.03.2022 – Analiza cererilor și a dosarelor de bursă de către Comisiile de acordare a Burselor la nivel de facultate;
 3. 18.03.2022 – Afișarea listelor cu studenții beneficiari de bursă;
 4. 21.03.2022 – 24.03.2022 – Depunerea contestațiilor;
 5. 28.03.2022 – Afișarea rezoluțiilor la contestații;
 6. 29.03.2022 – Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari de bursă și Transmiterea acestora către Comisia de burse pe universitate;
 7. 29.03.2022 – 12.04.2022 – depunerea de către studenții noi pe listele de burse a Estrasului de cont la Serviciul Social al UBB;
 8. 13.04.2022 – 19.04.2022 – Virarea burselor pe carduri de către Serviciul Social al UBB.

Vă informăm că prin hotărârea Consiliul Facultății de Teologie Greco-Catolică media minimă pentru acordarea bursei de performanță este 9.50 (nouă 50%), iar media minimă pentru acordarea bursei de merit este 7,50 (șapte 50%).

Departamentul Blaj

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: zaharie.pintea@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

Departamentul Cluj:

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: ilinca.toader@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

Departamentul Oradea:

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: mihaela.gotia@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

ATENȚIE: Candidații la bursa de merit/performanță, care au fost sau care sunt acum studenți și la alte facultăți,  vor depune pe lângă cererea de bursă, o adeverință cu numărul de semestre în care au beneficiat de bursă la cealaltă facultate!!!

 

Dosarele de bursă socialã vor fi trimise electronic şi fizic în perioada mai sus menționată!

Dosarele de bursă socială se pot depune numai dacă sunt complete!

1. Actele necesare pentru întocmirea Dosarului de bursă de ajutor social sunt prezentate pe categorii:

 • a. studenții orfani de unul sau ambii părinți;
 • b. studenții proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial;
 • c. studenții care solicită burse pe motive medicale;
 • d. studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât
  cuantumul venitului minim net pe economie etc.)

În Regulamentul de burse al Universității pe anul 2021-2022 (vezi link-ul de mai sus), găsiți toate aceste categorii, începând cu pagina 14. Întrucât documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul, candidatul la bursă socială va pregăti și va depune documentele prevăzute la categoria în care se încadrează!!!

2. Vă punem la dispoziție câteva formulare/modele necesare pentru completarea Dosarului:

3. Lunile pentru care se depun acte sunt OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021. De la Administrația Financiară se solicită adeverințe de venit pe 2021.

4. Venitul minim net pe membru de familie este de: 1.386,00 lei.

5. Dosarele de bursă socială se vor trimite secretarului de departament astfel:

 • studenții de la Blajpot încărca dosarele pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar le vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: zaharie.pintea@ubbcluj.ro. După verificare, vor fi anunțați să le depună și în format fizic (în original) la secretariat.
 • studenții de la Cluj: vor încărca dosarele pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/. După verificare, vor fi anunțați să le depună și în format fizic (în original) la secretariat. 
 • studenții de la Oradeapot încărca dosarele pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar le vor depune, în mod obligatoriu, și în format fizic (în original) la secretariat.

ATENŢIE!!

 • Studenții care solicită Bursă socială vor semna toate paginile (din dosarul de bursă) în colțul din dreapta jos.
 • Declarația notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declarația pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului

Planuri de invățământ și fișele disciplinelor

TAXE ȘCOLARIZRE 2021-2022

 1. Teologie greco-catolică pastorală (Cluj)
 2. Teologie greco-catolică asistență socială
 3. Teologie greco-catolică didactică
 4. Teologie greco-catolică pastorală (La Blaj)
 5. Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)
 • 2.000,00 lei;
 • 2.000,00 lei;
 • 2.000,00 lei;
 • 2.000,00 lei;
 • 2.000,00 lei.
 1. Teologie biblică (Cluj)
 2. Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj)
 3. Fundamente creștine ale identității europene (Oradea)
 • 2.500,00 lei;
 • 2.500,00 lei;
 • 2.000,00 lei.

 Cum se achită taxele:

Taxele pot fi achitate integral sau în rate, după cum urmează:

1. plata integralã a taxei de şcolarizare: dacă este făcută pânã la 15 octombrie 2021 se acordã reducere de 10%, excepție anul I care puteau achita integral la confirmare;

2. plata în 4 rate: se achitã cu urmãtoarele termene limitã:

 • RATA I:     15 OCTOMBRIE 2021

 • RATA II:      5 DECEMBRIE 2021

 • RATA III:   15 MARTIE 2022

 • RATA IV:   15 MAI 2022

   

   Plata taxelor de şcolarizare se poate face prin AcademicInfo pânã la data scadenţei ratei, virament bancar sau la Departamentul Cluj JOI  între  orele 9-12.

  Întârzierile de la plata taxei de şcolarizare se penalizeazã cu 0.04 % / zi de întârziere.

  Cererile pentru reducerea taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmeazã a II-a facultate sau specializare în UBB (doar nivel licenţã ) şi cererile pentru reducerea taxei de şcolarizare pentru angajaţii UBB, se depun în perioada 01-12 octombrie 2021. 

Taxe examene restante pe Semestrul II (2021-2022):

Taxele pentru examenele restante se plătesc on line pe Aplicaţia Academic Info pânã la data de 01.06.2022:

Departamentul Cluj şi Blaj

Taxa pentru 1 credit la licenţã este 33.34 lei/cr.

Taxa pentru 1 credit la master este 41.67 lei/cr.

 

Departamentul Oradea

Taxa pentru 1 credit la licențã este 33.34 lei/cr.

Taxa pentru 1 credit la master este 33.34 lei/cr.

practică de specialitate

Practica de specialitate la Departamentul Cluj, se desfășoară în

 1. anul universitar 2020-2021 pe durata semestrului IIla:
 • Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla – acord practică;
 • Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj – acord practică;
 • Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Sfântul Arhiepiscop Nicolae de la Mira Liciei făcătorul de minuni – acord practică;
 •  SC Asociația Surorile Baziliene „Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria” – acord practică.

2. anul universitar 2020-2021 pe durata semestrului IIla: …

Pentru mai multe detalii legate de procesul de desfășurare al practicii de specialitate, Vă rugăm să luați legătura cu responsabilul la nivel de Departament!!!

Responsabil practică de specialitate:

Lect. univ. dr. Simona-Ștefania ZETEA: simona.zetea@ubbcluj.ro.

  Practica de specialitate la Departamentul Blaj se desfășoară în

  1. anul universitar 2020-2021 (inclusiv pentru anul univ. 2019-2020) pe durata semestrului II: la Institutul Teologic Greco-Catolic din Blaj cu care este încheiat acord de practică.

  2. anul universitar 2021-2022 pe durata semestrului II: la Institutul Teologic Greco-Catolic din Blaj

  Pentru mai multe detalii legate de procesul de desfășurare al practicii de specialitate, Vă rugăm să luați legătura cu responsabilul la nivel de Departament!!!

  Responsabil practică de specialitate:

  Pr. conf. univ. dr. William-Alexandru BLEIZIFFER: william.bleiziffer@ubbcluj.ro.

  Practica de specialitate la Departamentul Oradea se desfășoară în:

  1. anul universitar 2020-2021 pe durata semestrului II, la Episcopia Greco-Catolică de Oradea cu care este încheiat acord de practică.

  2. anul universitar 2021-2022 pe durata semestrului II, la Episcopia Greco-Catolică de Oradea

  Pentru mai multe detalii legate de procesul de desfășurare al practicii de specialitate, Vă rugăm să luați legătura cu responsabilul la nivel de Departament!!!

  Responsabil practică de specialitate:

  Pr. 

   Ghidul studentului

   Admitere 2022

   Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.