Selectează o Pagină

Studenții care beneficiază de BURSE pe semestrul II, anul universitar 2018-2019 pe categorii de burse:

 

Informatii utile pentru beneficiarii de burse!!!

 

Pentru semestrul II al anului universitar 2018-2019, studenții Facultății noastre pot beneficia de BURSE conform Regulamentului privind acordarea de burselor pentru studenți – ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvemță al UBB în care pot fi gasite informații despre tipurile de bursă care pot fi accesate, criteriile de acordare și, după caz, documente care trebuiesc depuse (Bursele de ajutor social).

Perioada de depunere a Cererilor / Dosarelor de bursă este 25.02.2019– 14.03.2019, cu excepția Departamentelor Blaj și Oradea unde Dosarele de bursa socială trebuie sa ajunga la Cluj în vederea verificării de către administratorul șef al facultății mai repede (pentru detalii consultați secretariatele acestor Departamente).

Va informăm că prin hotărârea Consiliul facultății din 21 septembrie 2018 media minimă de acordare a bursei de performanţă la facultatea noastră este 9.50 (nouă 50%).

Cererile de busă de performanță / merit se gasesc la secretariatele Departamentelor

Dosarele de bursă socială se pot depune numai dacă sunt complete!

  1. Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii , aprobat în 18 iulie 2017 (pag. 15);
  2. Modelele de cerere tipdeclaraţie pe proprie raspundereformular de conformitate pentru bursă socială pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
  3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada noiembrie – decembrie 2018 și ianuarie 2019 este 1195 lei;
  4. Dosarele se depun la Administratorul şef al facultății (la secretariat) de catre studenții Departamentului Cluj și la secretariatele Departamentelor Blaj și Oradea de catre studenții acestora.

ATENŢIE!!
Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul „Verificare conformitate …”. Declaraţia notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declaraţia pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate… » care va fi pus la începutul dosarului
.