Selectează o Pagină

NOU !!!

REZULTATE – BENEFICIARI

În urma Ședinței de împărțire a burselor pentru sem. II, anul universitar 2020-2021, din data de 18.03.2021, au rezultat următoarele liste de beneficiari de burse:

Împărțirea Fondului de burse pe semestrul II, 2020-2021 poate fi consultată aici.

Eventualele contestații se transmit pe adresa de e-mail a facultății: gct@ubbcluj.ro.

Perioada de depunere a contestațiilor este 22.03.2021 – 24.03.2021, ora 14,00.

 

POCESUL DE ACCESARE BURSE 

Pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021, studenții Facultății noastre pot beneficia de BURSE conform Regulamentului privind acordarea de burselor pentru studenți – ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență al UBB în care pot fi găsite informații despre:

 • tipurile de bursă care pot fi accesate,
 • criteriile de acordare și, după caz,
 • documente care trebuie depuse (Bursele de ajutor social).

Perioada de depunere a Cererilor de bursă și/sau  Dosarelor de bursă socială este 22 februarie 2021-12 martie 2021, cu excepția Departamentelor Blaj și Oradea în cazul cărora Dosarele de bursa socială trebuie să ajungă la Cluj în vederea verificării de către administratorul șef al facultății mai repede (pentru detalii consultați secretariatele acestor Departamente).

!!! Dorind să faciliteze accesul studenților la Burse, Universitatea noastră a creat o platformă pe care studenții pot încărca CERERILE și/sau DOSARELE de BURSĂ: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, reglementând și modalitățile de încărcare a acestora prin Dispozitia nr. 1.460 din 15.02.2021, pe care o atașăm.

!!! Alături de cererea de bursă de AJUTOR SOCIAL fiecare student va încărca și următoarea declarație! !!!

Cererile de bursă de performanță, de merit și de ajutor social, fie se vor încărca pe platforma mai sus menționată, fie vor fi trimise pe adresa de email a secretariatului, conform indicațiior de mai jos pentru fiecare tip de bursă în parte. Medii BURSE pe semestrul II, 2020-2021:

 • Departamentul Cluj
 • Departamentul Blaj
 • Departamentul Oradea

I. Cerere de bursă (merit/performanță):

Va informăm că prin hotărârea Consiliul facultății media minimă de acordare a bursei de performanță la facultatea noastră este 9.50 (nouă 50%). Departamentul Blaj: 

Notă: Cererile se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: zaharie.pintea@ubbcluj.ro iar secretarul Departamentului va confirma primirea! Departamentul Cluj

Notă: Cererile se vor trimite, în mod obligatoriu, pe adresa de email: ilinca.toader@ubbcluj.ro iar secretarul Departamentului va confirma primirea! Departamentul Oradea

Notă: Cererile se vor trimite, în mod obligatoriu, pe adresa de email: mihaela.gotia@ubbclu.ro iar secretarul Departamentului va confirma primirea!

II. Cerere/Dosar de bursă:

Dosarele de bursa socialã vor fi trimise electronic şi fizic în perioada mai sus menționată! Dosarele de bursă socială se pot depune numai dacă sunt complete! 1. Actele necesare pentru întocmirea Dosarului de bursă de ajutor social sunt prezentate pe categorii ( a. studenții orfani de unul sau ambii părinți; b. studenții proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial; c. studenții care solicită burse pe motive medicale; d. studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie etc.) în Regulamentul de burse al Universității pe anul 2020-2021 (vezi link-ul de mai sus), paginile 16-20. Fiecare candidat la bursă socială va pregăti și depune documentele prevăzute la categoria în care se încadrează!!! 2. Vă punem la dispoziție câteva formulare/modele necesare pentru completarea Dosarului:

3. Lunile pentru care se depun acte sunt NOIEMBRIE 2020, DECEMBRIE 2020 și IANUARIE 2020. De la Administrația Financiară se solicită adeverințe de venit pe 2020 și pe 2021. 4. Venitul minim net pe membru de familie este de: 1.354,17 lei; 5. Dosarele de bursă socială se vor trimite secretarului de departament astfel::

 • studenții de la Blaj: pot încărca dosarele pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar le vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: zaharie.pintea@ubbcluj.ro. După verificare, vor fi anunțați să le depună și în format fizic (în original) la secretariat.
 • studenții de la Cluj: vor încărca dosarele pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/. După verificare, vor fi anunțați să le depună și în format fizic (în original) la secretariat. 
 • studenții de la Oradea: pot încărca dosarele pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar le vor depune, în mod obligatoriu, și în format fizic (în original) la secretariat.

ATENŢIE!!

 • Studenții care solicită Bursă socială vor semna toate paginile (din dosarul de bursă) în colțul din dreapta jos.
 • Declarația notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declarația pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului

Vă mulțumim!