Selectează o Pagină

Departamentul Blaj

al Facultății de Teologie Greco-Catolică

din Universitatea „Babeș-Bolyai”,

Vă invită

să participați la

CURSUL DESCHIS

cu tema:

„«Întreținerea» și «cultivarea» iubirii în familia creștină în contextul vremurilor pandemice”,

conferențiar:

Pr. lect. univ. dr. habil. Călin-Daniel PAȚULEA

Destinatarii cursului:

Sunt eligibile pentru a participa la curs toate persoanele care doresc să aprofundeze și să cultive valorile familiei creștine:

  • fără examene sau verificări,
  • indiferent de pregătirea profesională (cu sau fără diplomă de bacalaureat),
  • indiferent de vârstă, sex, religie etc.

Motivația cursului:

Prin acest curs vrem să răspundem și noi invitației Sfântului Părinte Papa Francisc, care în ziua de 27 decembrie 2020, a anunțat Anul dedicat Familiei Amoris laetitia,  începând cu 19 martie 2021, la 5 ani de la promulgarea Exortației Apostolice Amoris laetitia. Va fi un an în care comunitatea eclezială și familiile vor avea ocazia să mediteze pe marginea conținutului Exortației, să aprofundeze învățăturile magisteriale conținute în acest document.

 Descrierea cursului:

«Consimțământul exprimat în fața altarului, în momentul celebrării sacramentului căsătoriei, trebuie să fie repetat de soție/soț în fiecare zi, “fie că e timp de pace sau … timp de pandemie”. Celebrarea căsătoriei a constituit doar începutul unui itinerar care, mai apoi, trebuie parcurs pas cu pas. Entuziasmul de la începutul istoriei de iubire își schimbă, fără îndoială, tonalitatea, dar aceasta nu înseamnă că se diminuează sau dispare, ci doar asistăm la schimbarea „anotimpului”. Nu sunt încă trandafiri fără spini, realitate care se experimentează și în cadrul căsătoriei, dar dacă obstacolele sunt depășite împreună, încetul cu încetul, soția/soțul vor reuși să redescopere bucuria deplină și adevărul comun.

Ce ne propunem printr-un astfel de curs deschis?

Să oferim un sprijin și ajutor celor care vor să-și aprofundeze și să-și clarifice anumite trăiri, poate chiar provocări,  urmându-și chemarea universală la sfințenie în/prin căsătorie și familie, vocație creștină și cale spre sfințire, căutând să le adaptăm la situația culturală și spirituală a celor care vor participa».

Perioada de desfășurare a cursului:

Cursul se va desfășura în perioada 12 martie – 09 aprilie 2021. Vor fi cinci întâlniri serale, în zilele de vineri, 12, 19, 26 martie, 02, 09 aprilie 2020, începând cu orele 19,30.

Modalitatea de desfășurare a cursului:

Cursul va fi prezentat / audiat on-line, pe una din platformele Zoom sau Microsoft Teams, Coordonatorul cursului va transmite link-ul întâlnirii pentru fiecare întâlnire săptămânală.

Finalizarea cursului:

La încheierea cursului fiecare participant va primi un Certificat de absolvire.

Condiții speciale:

Cursul se va derula numai în situația în care se vor înscrie minim 15 cursanți/te.

Cum mă înscriu la curs?

Înscrierea se face electronic la Secretariatul Departamentului Blaj al Facultății de Teologie Greco-Catolică. Doritorii vor trimite un e-mail la adresa: ftgcblaj@yahoo.com sau zaharie.pintea@ubbcluj.ro, atașând o copie a documentului de identitate.

Organizatorii vor completa

  • Fișa de Înscriere și
  • Declarație de Consimțământ,
  • Contractul Individual de Formare Profesională,

documente care vor fi prezentate spre semnare beneficiarilor cursului.

Perioada înscrierilor:

Înscrierea la curs se poate face între: 20 februarie 2021 – 05 martie 2021.

Taxe curs:

Taxa de participare la curs: 180,00 RON.

Potrivit regulilor instituționale, taxa va fi plătită de un cursant care va primi ulterior un certificat de participare nominal, însă împreună cu cursantul poate participa la întâlniri soțul/soția/membri din familia cursantului.

Modalități de plată:

Plata se va face prin virament bancar / mandat poștal etc.

Indiferent de opțiunea aleasă vor fi menționate:

Destinatarul: Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

CUI: 4305849

IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

Deschis la Banca Națională TREZORERIA CLUJ

Explicație / motivul tranzacției: Taxă Curs deschis pentru  (Nume și prenume candidat) FTGC – Departamentul Blaj.

Candidații sunt rugați să trimită dovada plății cursului (ordin de plată sau un extras de cont cu plata taxei) la secretariat, pe una din adresele de e-mail indicate mai sus!

IMPORTANT: Rugam candidații să nu procedeze la plata taxei decât numai după terminarea înscrierilor. Secretariatul va informa candidații la curs asupra aspectelor cu caracter financiar!

Vă așteptăm cu drag!