Selectează o Pagină

În atenția tuturor studenților și a cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Dragi studenți și distinși colegi,

În ședința Consiliului Facultății din data de 14 septembrie 2021 s-a hotărât ca întreaga activitate didactică a semestrului 1 al anului universitar 2021-2022 să se desfășoare conform Scenariului 2 din OM nr. 5.196/1.756 din 3 septembrie 2021: participare în sistem mixt – prezență fizică și online, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructură și de condițiile epidemiologice.

Acest scenariu se va desfășura în cele trei departamente după cum urmează:

Departamentul  Oradea

Nivel LICENȚA:

  • 75% dintre discipline cu prezența fizică a profesorului și a studenților și transmitere simultană în online;
  • 25% dintre discipline în modul online;

Nivel MASTER:

  • 50% dintre discipline cu prezență fizică a cadrului didactic și a studenților și transmitere simultană în online;
  • 50% dintre discipline în modul online

Vom preciza înainte de începerea anului universitar disciplinele care se vor desfășura în modul mixt și cele care se vor desfășura online. Șefii de an, în urma consultării cu colegii lor, împreună cu cadrele didactice, se vor asigura că numărul studenților prezenți fizic nu va depăși numărul maxim prevăzut de reglementările în vigoare.

Modul de desfășurare a practicii se va anunța după consultarea cu partenerii de practică.

Aceste prevederi se pot modifica în funcție de reglementările naționale privind riscul epidemiologic.

Departamentul Blaj

Nivel LICENȚĂ și MASTER

  • Toate discipline se vor desfășura fizic cu transmitere simultană online.

Aceste prevederi se pot modifica în funcție de reglementările naționale privind riscul epidemiologic.

Departamentul Cluj

Nivel LICENȚĂ și MASTER

  • 85% dintre discipline se vor desfășura online, atât cursurile, cât și seminariile.
  • 15 % dintre discipline se vor desfășura fizic, atât cursurile, cât și seminariile.

Vom preciza înainte de începerea anului universitar disciplinele care se vor desfășura în modul mixt și cele care se vor desfășura online. Șefii de an, în urma consultării cu colegii lor, împreună cu cadrele didactice, se vor asigura că numărul studenților prezenți fizic nu va depăși numărul maxim prevăzut de reglementările în vigoare.

Modul de desfășurare a practicii se va anunța după consultarea cu partenerii de practică.

Aceste prevederi se pot modifica în funcție de reglementările naționale privind riscul epidemiologic.

Conducerea Facultății de Teologie Greco-Catolică