Selectează o Pagină

În data de 05 octombrie 2021, Consiliul de administrație al UBB a emis H O T Ă R Â R E A  nr. 12 261 privind modificarea scenariului de desfășurare a activităților didactice în cadrul DEPARTAMENTULUI CLUJ al Facultății de Teologie Greco-Catolică, respectiv trecerea de la scenariul în format mixt (scenariul 2) la scenariul online (scenariul 3).