Selectează o Pagină

Universitatea Babeș-Bolyai

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

 REZULTATUL CONCURSULUI

pentru ocuparea postului de conferențiar universitar poz. 3

din Statul de funcții al Departamentul Blaj al Facultății,

pe perioadă nedeterminată,

Disciplinele: Teologie spirituală; Teologie simbolică; Teologie Dogmatică-Mariologie.

Concursul care a avut loc în data de 30.07.2020.

S-a prezentat următorul candidat: Anton RUS.

Nota finală a concursului a fost: 10 (zece).

Candidatul a fost promovat în unanimitate de către comisia de concurs.

Data: 30.07.2020

 

Comisia de concurs:

Președinte: conf. univ. dr. Sorin MARȚIAN