Selectează o Pagină

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALI!!!

Sesiunea de lichidare pentru anii terminali se organizează în conformitate cu art.28 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS): “În cazul studenților din an terminal, care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depășește 20, Consiliile facultăților pot decide organizarea unei sesiuni de restanțe înaintea perioadei de înscriere la prima sesiune de licență. Pentru susținerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare”.

Cererile pentru sesiunea de lichidare se vor trimite scanate online pe adresa de mail a facultății gct@ubbcluj.ro până la data de 15 iunie 2020, ora 12:00

Modelul de cerere se poate descărca aici.

Achitarea examenelor de lichidare, în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, se va face pe AcademicInfo, după aprobarea cererilor.

Pentru a putea intra în sesiunea de lichidare este obligatoriu să aveți achitate toate taxele și să nu depășiți 20 de credite din examenele restante aferente semestrelor 1,2,3,4,5,6 nivel licență sau semestrelor 1,2,3,4 nivel master.