Selectează o Pagină

Program

Vineri 24 noiembrie 2023

Orele 1100-1300

Deschiderea evenimentului în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Moderator: Pr. Prof. Dr. Cristian Barta

Cuvinte de salut:

Prof. dr. Daniel David, Rector al Universității Babeș-Bolyai.

PS Claudiu Lucian Pop, Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla

Mesaje:

Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Eminența Sa Cardinal Claudio Gugerotti, Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului.

Excelența Sa Béla Kató – Episcop al Eparhiei Reformate din Ardeal

Excelența Sa István Kovács – Episcop al Episcopiei Unitariene

Prof. dr. Ovidiu Ghitta, Decan al Facultății de Istorie și Filosofie din Universitatea Babeș-Bolyai.

Pr. Prof. dr. Cristian Barta, Decan al Facultății de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeș-Bolyai.

 Conferințe – Moderator: Conf. Dr. Ioan Cârja

Prof. dr. Ovidiu Ghitta, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB: „Primele circulare ale episcopului Ioan Alexi”.

Prof. dr. Mónica Fuster Cancio, Pontificia Università della Santa Croce, Roma: „L’appello alla Romania per la riscoperta delle radici cristiane dell’Europa”.

Orele 1300-1430

COCKTAIL la Restaurant Piramida (Str. Emmanuel de Martonne 1).

Orele 1600-1830

Conferințe – Sala Club a Universității Babeș-Bolyai (Str. Emmanuel de Martonne 1). Moderator: Pr. Conf. Dr. Horea Ovidiu Pop

Prof. dr. Ana Victoria Sima, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB:   „Cum a obținut Episcopia greco-catolică de Gherla primele burse pontificale la Roma? Un proiect educațional de la mijlocul secolului al XIX-lea”.

Pr. Drd. Gabriel Hoza, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB: „Arhiva eparhială și administrația episcopală în Episcopia de Cluj-Gherla (1853-1948). Repere generale. Prezentarea fondului arhivistic”.

Lect. dr. Lucian Turcu, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB: „Un proiect inedit din trecut cu posibilităţi de realizare în viitor: transferul reşedinţei mitropolitane de la Blaj la Cluj”.

Drd. Alexandru Haiduc, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB: „Episcopul Mihail Pavel. O evocare biografică”.

Pr. Protopop Nicolae Țap, Episcopia de Cluj-Gherla: „Biserica episcopului Ioan Bob din Cluj, dincolo de legendă”.

Orele 1900-2030

Cina la Restaurant Piramida

Sâmbătă 25 noiembrie 2023

Orele 1000-1230

Conferințe – Sala Club a Universității Babeș-Bolyai (Str. Emmanuel de Martonne 1). Moderator: Lect. dr. Lucian Turcu

Pr. Prof. dr. Luboslav Hromjak, Pontificio Istituto Orientale, Roma: „Le circostanze politico-ecclesiali nell’erezione del vicariato foraneo greco-cattolico di Hajdu-Dorogh visti dalla prospettiva degli archivi vaticani”.

Pr. Conf. dr. Horea Ovidiu Pop, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, UBB: „Câteva aspecte din activitatea episcopului Iuliu Hossu”.

Drd. Daniel Barna, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB: „Episcopul Iuliu Hossu, ocrotitor al lecturii și al activităților culturale în vremea celui de-al Doilea Război Mondial”.

Prof. Emerit dr. George Cipăianu, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB: „Avatarurile unei familii de greco-catolici (1947-1953)”.

Prof. dr. Marius Bucur, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB: „Aspecte privind mișcarea petiționară din 1956 în Eparhia de Cluj-Gherla”.

Orele 1300-1430

Masa de prânz la Restaurant Piramida

Orele 1600-1800

Conferințe – Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor (Piața Cipariu). Moderator: Prof. dr. Marius Bucur

Conf. dr. Ioan Cârja, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB: „Cum scriem istoria Bisericii în secolul XXI? Considerații subiective”.

Pr. Prof. dr. Cristian Barta, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, UBB: „Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică: considerații ecleziologice și canonice”.

Concluzii și încheierea Simpozionului.

Intermezzo muzical: Soprana Alice Gavriliu; la pian: Cristina Mureșan.

Vernisajul Expoziției Iconoferestre. Artist plastic: Marian Furtună.

Programma

Venerdì 24 novembre 2023

Ore 11.00-13.00

Apertura del Simposio: Aula Magna dell’Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca. Moderatore: Rev. Prof. Cristian Barta

Saluti:

Prof. Daniel David, Rettore dell’Università Babeș-Bolyai.

Sua Ecc. Rev.ma Claudiu Lucian Pop, Vescovo dell’Eparchia greco-cattolica di Cluj-Gherla.

Messaggi:

Sua Beatitudine Lucian Cardinale Mureșan, Arcivescovo Maggiore della Chiesa Romena Unita con Roma, Greco-Cattolica

Sua Em.za Rev.ma Mons. Claudio Cardinale Gugerotti, Prefetto del Dicastero per la Chiese Orientali

Sua Ecc. Rev.ma Andrei Andreicuț, Metropolita della Metropolia Ortodossa di Cluj, Maramureș e Sălaj, Arcivescovo di Vad, Feleac e Cluj

Sua Eccellenza Béla Kató – Vescovo dell’Eparchia Riformata di Ardeal

Sua Eccellenza István Kovács – Vescovo della Diocesi Unitariana

Prof. Ovidiu Ghitta, Decano della Facoltà di Storia e Filosofia dell’Università Babeș-Bolyai.

Rev. Prof. Cristian Barta, Decano della Facoltà di Teologia Greco-Cattolica dell’Università Babeș-Bolyai.

Conferenze – Moderatore: Conf. Ioan Cârja

Prof. Ovidiu Ghitta, Facoltà di Storia e Filosofia, UBB: „Le prime lettere circolari del vescovo Ioan Alexi”.

Prof.ssa Mónica Fuster Cancio, Pontificia Università della Santa Croce, Roma: „L’appello alla Romania per la riscoperta delle radici cristiane dell’Europa”.

Orele 1300-1430

COCKTAIL al Ristorante Piramida (Via Emmanuel de Martonne 1).

Ore 16.00-18.30

Conferenze – Sala Club dell’Università Babeș-Bolyai (Str. Emmanuel de Martonne 1). Moderatore: Rev. Prof. Horea Ovidiu Pop

Prof.ssa Ana Victoria Sima, Facoltà di Storia e Filosofia, UBB: „Come ha fatto l’Eparchia Greco-Cattolica di Gherla ad ottenere le prime borse di studio pontificie a Roma?” Un progetto educativo della metà del XIX-mo secolo”.

Rev. P. Gabriel Hoza, Facoltà di Storia e Filosofia, UBB: L’Archivio eparchiale e l’amministrazione episcopale nell’Eparchia di Cluj-Gherla (1853-1948). Punti salienti generali. Presentazione del fondo archivistico”.

Prof. Lucian Turcu, Facoltà di Storia e Filosofia, UBB: „Un progetto originale del passato con possibilità di realizzazione nel futuro: il trasferimento della residenza metropolitana da Blaj a Cluj”.

Sig. Alexandru Haiduc, Facoltà di Storia e Filosofia, UBB: „Il Vescovo Mihail Pavel. Una presentazione biografica”.

Rev. Decano Nicolae Țap, Eparchia di Cluj-Gherla: „La Chiesa del vescovo Ioan Bob di Cluj, oltre la leggenda”.

Ore 19.00-20.30

Cena: Ristorante Piramida

Sabato 25 novembre 2023

Ore 10.00-12.30

Conferenze – Sala Club dell’Università Babeș-Bolyai (Str. Emmanuel de Martonne 1). Moderatore: Prof. Lucian Turcu

Rev. Prof. Luboslav Hromjak, Pontificio Istituto Orientale, Roma: „Le circostanze politico-ecclesiali nell’erezione del vicariato foraneo greco-cattolico di Hajdu-Dorogh visti dalla prospettiva degli archivi vaticani”.

 Rev. Prof. Horea Ovidiu Pop, Facoltà di Teologia Greco-Cattolica, UBB: „Alcuni aspetti dell’attività del Vescovo Iuliu Hossu”.

Sig. Daniel Barna, Facoltà di Storia e Filosofia, UBB: „Il Vescovo Iuliu Hossu, protettore della lettura e delle attività culturali durante la Seconda Guerra Mondiale”.

Prof. Emerito George Cipăianu, Facoltà di Storia e Filosofia, UBB: „Gli avatar di una famiglia greco-cattolica (1947-1953)”.

Prof. Marius Bucur, Facoltà di Storia e Filosofia, UBB: „Aspetti riguardanti il ​​movimento delle petizioni del 1956 nell’Eparchia di Cluj-Gherla”.

Ore 13.00-14.30

Pranzo: Ristorante Piramida

Ore 16.00-18.00

Conferenze Cattedrale dei Martiri e dei Confessori (Piazza Cipariu). Moderatore: Prof. Marius Bucur

Prof. Ioan Cârja, Facoltà di Storia e Filosofia, UBB: „Come scriviamo la storia della Chiesa nel XXI secolo? Considerazioni soggettive”.

Rev. Prof. Cristian Barta, Facoltà di Teologia Greco-Cattolica, UBB: „La Chiesa Romena Unita con Roma, Greco-Cattolica: considerazioni ecclesiologiche e canoniche”.

Conclusioni e chiusura del Simposio.

Intermezzo musicale: Soprano Alice Gavriliu; al pianoforte: Cristina Mureșan.

Il Vernissage della Mostra Iconofinestre. Artista plastico: Marian Furtună.