Vă aducem la cunoștință

lansarea competiției de burse speciale pentru activitatea științifică 2021-2022

la Universitatea Babeș-Bolyai.

În acest sens, atașăm:

Readucem în atenția D-voastră Hotărârea Senatului Nr. 8320/22.06.2020 privind Regulamentul de funcționare și organizare al Institutului STAR-UBB; în organizarea Institutului sunt cuprinse Programul de Excelență Academica și Programul de Excelență Next Generation – din care fac parte și studenții câștigători ai burselor speciale pentru activitatea științifică.

Aplicațiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/, iar procesul verbal referitor la evaluarea aplicaţiilor care cuprinde ierarhizarea candidaților și procedura de ierarhizare aplicată, avizat de către comisia de specialitate a Consiliului Facultăţii, va fi transmis în format electronic pdf. și document editabil (doc.) către CMCS, până la 29 octombrie 2021, la adresa de e-mail: augusta.ploscariu@ubbcluj.ro..

Calendarul competiției:

  • Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-20 octombrie 2021;
  • Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 29 octombrie 2021;
  • Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 1-17 noiembrie 2021;
  • Anunțarea rezultatelor: 18 noiembrie 2021;
  • Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 26 noiembrie 2021.

Informațiile legate de prezenta competiție pot fi găsite și la adresa: https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2021-2022/ 

Vă dorim succes!