Selectează o Pagină

III. Rezultatele avizării candidaturilor pentru funcția de Decan al FTGC în Consiliul Facultății (03.04.2024)

 

1. Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA – Avizat

2. Pr. conf. univ. dr. Anton RUS – Avizat

II. Candidaturi depuse pentru funcția de Decan al FTGC

 

1. Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA (vezi dosar)

2. Pr. conf. univ. dr. Anton RUS (vezi dosar)

I. Anunț / decizie alegeri Decani

Distinse colege,

Distinși colegi,

Vă informăm că a fost publicată Decizia Rectorului privind procedura de

Alegere a decanilor 2024

Procedura de organizare a concursului public pentru selecţia decanilor se desfăşoară după următorul calendar:

  • 25.03.2024-28.03.2024 – depunerea dosarelor de candidatură se trimit pe adresa de email : registratura@ubbcluj.ro;
  • 29.03.2024 – asigurarea publicităţii candidaturilor şi a documentelor însoțitoare prin afişarea la facultăţi şi prin publicarea pe pagina de internet a universităţii;
  • 03.04.2024-04.04.2024 – avizarea candidaturilor de către Consiliile facultăţilor, în conformitate cu art. 23 alin. (1) din Codul electoral al UBB. Consiliul facultăţii va aviza cel puţin 2 candidaţi prin vot direct şi secret, cu o majoritate simplă a celor prezenţi şi cu condiţia participării a cel puţin 2/3 din membri;
  • 04.04.2024-05.04.2024publicarea rezultatelor avizării candidaţilor pe pagina de internet a facultăţilor, într-o secţiune dedicată;
  • 15.04.2024-16.04.2024 – desfăşurarea concursurilor şi desemnarea decanilor.