Selectează o Pagină

Pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021, studenții Facultății noastre pot beneficia de BURSE conform Regulamentului privind acordarea de burselor pentru studenți – ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență al UBB în care pot fi găsite informații despre:

 • tipurile de bursă care pot fi accesate,
 • criteriile de acordare și, după caz,
 • documente care trebuie depuse (Bursele de ajutor social).

Perioada de depunere a Cererilor de bursă și/sau  Dosarelor de bursă socială este 28 septembrie 2020-16 octombrie 2020, cu excepția Departamentelor Blaj și Oradea în cazul cărora Dosarele de bursa socială trebuie să ajungă la Cluj în vederea verificării de către administratorul șef al facultății mai repede (pentru detalii consultați secretariatele acestor Departamente).

Dorind să faciliteze accesul studenților la Burse, Universitatea noastră a creat o platformă pe care studenții pot încărca CERERILE și/sau DOSARELE de BURSĂ: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, reglementând și modalitățile de încărcare a acestora prin Dispozitia nr. 13 235 din 21.09.2020, pe care o atașăm.

Cu toate acestea, dat fiind faptul că suntem o Facultate care funcționează în 3 locații este necesar pentru siguranță și evidență clară a acestora, ca cererile încărcate pe platformă să ajungă obligatoriu și pe adresele de e-mail ale secretarilor din fiecare departament conform indicațiilor de mai jos. Fiecare secretar va confirma primirea cererilor/dosarelor din Departamentul pe care-l deservește, va ține evidența acestora în relația cu administratorul șef al facultății.

I. Cerere de bursă (merit/performanță):

Va informăm că prin hotărârea Consiliul facultății media minimă de acordare a bursei de performanță la facultatea noastră este 9.50 (nouă 50%).

Departamentul Blaj: 

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: ftgcblaj@yahoo.com unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

Departamentul Cluj

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: gct@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

Departamentul Oradea

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: mihaela_gotia@yahoo.com unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

 

II. Cerere/Dosar de bursă:

Dosarele de bursa socialã vor fi trimise electronic şi fizic în perioada mai sus menționată!

Dosarele de bursă socială se pot depune numai dacă sunt complete!

 1. Actele necesare pentru întocmirea Dosarului de bursă de ajutor social sunt prezentate pe categorii ( a. studenții orfani de unul sau ambii
  părinți; b. studenții proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial; c. studenții care solicită burse pe
  motive medicale; d. studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât
  cuantumul venitului minim net pe economie etc.) în Regulamentul de burse al Universității pe anul 2020-2021 (vezi link-ul de mai sus), paginile 16-20. Fiecare candidat la bursă socială va pregăti și depune documentele prevăzute la categoria în care se încadrează!!!
 2. Vă punem la dispoziție câteva formulare/modele necesare pentru completarea Dosarului: a. Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social , b. Model de declarație pe propria răspundere – atenție acesta se scrie de mână folosind textul din model și completându-l cu informațiile personale, c. Fișa de Verificare conformitate Dosar Bursă de ajutor social, iar pentru cazurile medicale d. Fișa de Verificare conformitate Dosar Bursă de ajutor social – caz medical. pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
 3. Lunile pentru care se depun acte sunt IUNIE, IULIE și AUGUST 2020.
 4. Salariul minim net pe membru de familie este de: 1.346 lei;
 5. Dosarele de bursă socială se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email:
 • studenții de la Blaj: ftgcblaj@yahoo.com
 • studenții de la Cluj: gct@ubbcluj.ro
 • studenții de la Oradea: mihaela_gotia@yahoo.com.

ATENŢIE!!
Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul „Verificare conformitate …”. Declarația notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declarația pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate… » care va fi pus la începutul dosarului
.

Vă mulțumim!