Selectează o Pagină

Arhiepiscopia Majoră a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în colaborare cu Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca organizează Conferința Internațională Convertire și spiritualitate ecologică. Nu stăpâni, ci ocrotitori, care va avea loc on-line în data de 17 aprilie 2021, între orele 14.30-19.00.

Evenimentul academic este organizat cu înaltul patronaj al Eminenței Sale Cardinal Peter K. A. Turkson, Prefect al Dicasterului Pontifical pentru Dezvoltarea Umană Integrală și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Enciclica Laudato Sì, promulgată de Sfântul Părinte Papa Francisc în 24 mai 2015, a avut un puternic impact asupra întregii lumi contemporane. Conștiința publică a fost pătrunsă de conceptele cheie ale documentului, aducând certitudinea că nu putem separa criza ambientală de contextele umane la nivel personal, familial și social. Gândirea ecologică și demersurile în vederea aplicării acesteia au devenit vizibile la nivel mondial. Prelegerile care vor fi susținute în cadrul Conferinței vor aborda diferite aspecte ale ecologiei integrale din perspectivă teologică și științifică.

Datele de conectare sunt următoarele:

 Linkul pentru Platforma ZOOM:

  • Join Zoom Meeting
  • https://zoom.us/j/95849748811?pwd=WGxkRWFaYThnMXhTTUpOZXZXS1hXZz09
  • Meeting ID: 958 4974 8811
  • Passcode: 483275

Întrucât pe platforma ZOOM vor putea participa maxim 100 de persoane, Conferința va fi simultan transmisă în direct și înregistrată pe canalul de Youtube: https://youtu.be/I1rnOlVr7bM

Informații tehnice necesare pentru buna funcționare a Conferinței:

Conferința internațională este asigurată cu traducere simultană în limba română, italiană și germană. Participanțiiau posibilitatea să selecteze pictograma TRANSLATION din partea de jos a ecranului în funcție de limba în care doresc să o asculte (IT, DE sau RO).

Invitații care conferențiază vor vorbi pe canalul general. În timp ce vorbesc, pictograma TRANSLATION trebuie să rămână OFF. Ei vor selecta IT, DE sau RO doar pentru a asculta. Orice nelămuriri se vor putea clarifica pe canalul general.

Participarea dumneavoastră la această conferință online reprezintă acordul personal pentru procedura tehnică aleasă în desfășurarea acesteia.

Program:

(Ora României)

 2:30 pm Prezentare introductivă
Pr. Prof. Dr. Cristian Barta, Decan al Facultății de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeș-Bolyai.

2:40 pm Discursuri de salut

Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla.

Excelența Sa Prof. Dr. Daniel David, Rector al Universității Babeș-Bolyai.

3:15 pm Eminența Sa Cardinal Peter K. A. Turkson, Prefectul Dicasterului pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale: Convertire și ecologie integrală. Apelul Papei Francisc.

3:40 pm Excelența Sa Mons. Miguel Maury Buendía, Nunțiu Apostolic în România și în Republica Moldova: Ecologia și Magisterul Pontifical.

4:05 pm Prof. Dr. Octavian Popescu, membru titular al Academiei Române: Epigenetica, ecologia și evoluția în contextul actual al schimbărilor climatice.

4:30 pm Pause (Break)

4:45 pm Prof. Dr. Peter Schallenberg, Facultatea de Teologie din Paderborn (Germany): De la Enciclica „Laudato Sì”la Enciclica „Cu toții frați”: o perspectivă asupra spiritualității și eticii sociale.
5:10 pm Sr. Dr. Maura Zátonyi OSB, Abbey of St. Hildegard/Eibingen (Germany): Hildegard von Bingen și raportul omului convertit cu creația.

5:35 pm Rev. Fr. Prof. Dr. Cristian Barta, Facultatea de Teologie Greco-Catolică (Romania): Un precursor al spiritualității ecologice în România: Slujitorul lui Dumnezeu Mihai Neamtu OSBM.
 
6:00 pm Concluziile și încheierea Conferinței
Preasfinția Sa Cristian Dumitru Crișan, Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

 

The International Conference: Conversion and Ecological SpiritualityNot masters, but guardians

The Major Archiepiscopate of the Romanian Uniate Church, Greek-Catholic in collaboration with the Faculty of Greek-Catholic Theology of the Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, organizes the International Conference Conversion and Ecological Spirituality. Not masters, but guardians which take place on-line on April 17, 2021, from 2:30 pm to 7:00 pm, Romanian time (from 1:30 pm to 6:00 pm, Central European Time).

The academic event is organized under the High Patronage of his Eminence,  Cardinal Peter K. A. Turkson, Prefect of the Pontifical Dicastery for Integral Human Development, with the benediction of his Beatitude Cardinal Lucian Muresan, Major Archbishop and Metropolitan of the Romanian Greek Catholic Church.

The Encyclical Laudato Si, promulgated by the Holy Father Pope Francis on May 24, 2015, had an important impact on the entire contemporary world. Public consciousness has been imbued with the key concepts of the document, showing the certainty that the environmental crisis cannot be separated from the human contexts on personal, family and social levels. Ecologic thought and the steps made for its application in practice have become evident at global level. The papers that will be presented at the Conference will approach different aspects of integral ecology from a theological and scientific point of view.

The connection Data are the following: 

The Link for the ZOOM Platform:

Since only maximum 100 persons can participate in our Zoom meeting, the Conference will be simultaneously broadcasted live and also recorded on Youtube: https://youtu.be/I1rnOlVr7bM

Technical Information necessary to a good functioning of the Conference:

The International Conference provides simultaneous translation into Romanian, Italian and German. The participants may choose the pictogram TRANSLATION on the bottom of the screen according to the language they are willing to use (IT, DE or RO).

The speakers will use the general Channel. During their speech, the pictogram TRANSLATION should stay OFF. They will select IT, DE or RO only to listen. All misunderstandings may be settled on the general Channel.

Your participation in the onlineconference implies your personal agreement to the procedure chosen during the transmission.

 

The International online Conference: Conversion and Ecological Spirituality, Blaj (Romania), April 17, 2021

Program:

(Central European Time)

1:30 pm Introductory presentation
Rev. Fr. Prof. Cristian Barta, Dean of the Faculty of Greek Catholic Theology

1:40 pm Greeting speeches
His Beatitude Lucian Card. Mureșan, Major Archbishop of the Romanian Greek Catholic Church.
Most Rev. Msgr. Lucian Claudiu Pop, Bishop of Greek Catholic Eparchy of Cluj-Gherla.                                                                                                            His Excellency Prof. Dr. Daniel David, Rector of Babeș-Bolyai University.

2:15 pm His Most Reverend Eminent Card. Peter K. A. Turkson, Prefect of the Dicastery for the Promotion of Integral Human Development: Conversion and integral ecology. Pope Francis’ appeal.

2:40 pm His Excellency Msgr. Miguel Maury Buendía, Apostolic Nuncio in Romania and Moldova: Ecology and the Pontifical Magisterium.

3:05 pm Prof. Dr. Octavian Popescu, member of the Romanian Academy: Epigenetics, ecology and evolution in the current climate change context.

3:30 pm Pause (Break)

3:45 pm Prof. Dr. Peter Schallenberg, Theological Faculty of Paderborn (Germany): From the Encyclical Laudato Sì to the Encyclical Fratelli Tutti: a perspective on spirituality and social ethics.
4:10 pm Sr. Dr. Maura Zátonyi OSB, Abbey of St. Hildegard/Eibingen (Germany): Hildegard von Bingen and the relation of the convert with the Creation.
4:35 pm Rev. Fr. Prof. Dr. Cristian Barta, Faculty of Greek Catholic Theology (Romania): A Precursor of the Ecological Spirituality in Romania: God’s Servant Mihai Neamtu OSBM.
 
5:00 pm Conclusion of the work
Most Rev. Msgr. Cristian Dumitru Crișan, Auxiliary Bishop of Alba Iulia and Făgăraș.