Selectează o Pagină

Dragi studenți din anii terminali sau absolvenți,

Vă reamintim și pe această cale că în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor al UBB, studenții trebuie să-și aleagă cu minimum 6 luni înainte de examen (vezi art. 11-12, punctul C, Structura examenului de finalizare a studiilor), TEMA LUCRĂRII de LICENȚĂ/ DISERTAȚIE și coordonatorul lucrării.

În situația în care sesiunea iulie 2020 de finalizare a studiilor este programată pentru săptămâna 29.06.2020 – 05.07.2020, rugăm studenții de la specializările:

  • Teologie greco-catolică asistență socială, anul III;
  • Teologie greco-catolică didactică, anul III;
  • Teologie greco-catolică pastorală, anul IV;
  • Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj), anul IV;
  • Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea), anul IV;
  • Master – Teologie biblică anul II
  • Master – Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj), anul II;
  • Master – Fundamente creștine ale identității europene (Oradea), anul II;

dar și

  • Absolvenți din generațiile anterioare care nu și-au susținut examenul de finalizare a studiilor,

ca până cel târziu pe data de 20 ianuarie 2020, să depună în Secretariate cererea de aprobare a temei lucrării de licență/disertație, semnată de coordonatorul științific.

Atașăm modelul cererii de aprobare a temei de Licență/Disertație.

Vă mulțumim!