Selectează o Pagină

Dragi studenți din anii terminali sau absolvenți,

I. Vă reamintim și pe această cale că în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor al UBB, studenții trebuie să-și aleagă cu minimum 6 luni înainte de examen (vezi art. 11-12, punctul C, Structura examenului de finalizare a studiilor),TEMA LUCRĂRII de LICENȚĂ/ DISERTAȚIE și coordonatorul lucrării.

În situația în care sesiunea iulie 2021 de finalizare a studiilor este programată pentru săptămâna 29.06.2020 – 05.07.2020, rugăm studenții de la specializările:

 • Teologie greco-catolică asistență socială, anul III;
 • Teologie greco-catolică didactică, anul III;
 • Teologie greco-catolică pastorală, anul IV;
 • Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj), anul IV;
 • Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea), anul IV;
 • Master – Teologie biblică, anul II
 • Master – Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj), anul II;
 • Master – Fundamente creștine ale identității europene (Oradea), anul II,

dar și

 • Absolvenți din generațiile anterioare care nu și-au susținut examenul de finalizare a studiilor,

ca până cel târziu pe data de31 ianuarie 2020, să depună în Secretariate Departamentelor în care studiază cererea de aprobare a temei lucrării de licență/disertație, semnată de coordonatorul științific, respectiv:

 1. Departamentul CLUJ: ilinca.toader@ubbcluj.ro
 2. Departamentul BLAJ: zaharie.pintea@ubbcluj.ro
 3. Departamentul ORADEA: mihaela.gotia@ubbcluj.ro

În acest sens VĂ ATAȘĂM:

 • MODEL-ul cererii de aprobare a temei de LICENȚĂ;
 • MODEL-ul cererii de aprobare a temei de DISERTAȚIE.

II. Vă punem la dispoziție tematica și bibliografia pentru Examenul de LICENȚĂ, sesiunile: IULIE 2021 – FEBRUARIE 2022

A). PROBA GENERALĂ

Subiectul 1. Sfintele Taine și desăvârșirea omului în Hristos.

Bibliografie:

 • BIȘOC, ALOIS, Sacramentele: semne ale credinței și ale harului, Ed. Sapientia, Iași, 2009.
 • COURTH, FRANZ, Teologia sacramentelor, trad. de Ștefan Lupu și Iosif Martin, Ed. Sapientia, Iași, 2001.
 • MANU, MIRCEA, Dumnezeu sfințește prin sacramente. Discurs dogmatic, vol. I-II, Galaxia Gutenberg, 2008.

Subiectul 2. Iubirea: aspecte filosofico-teologice.

 Bibliografie:

 • PAPA BENEDICT AL XVI, Enciclica Deus Caritas est, 2005.
 • EVDOKIMOV, PAUL, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, București 1995.
 • PLATON, Banchetul, diverse ediții.
 • SCRUTON, ROGER, Dorința sexuală – o cercetare filosofică (capitolul 8), Ed. Humanitas, București, 2019.

 

Subiectul 3. Sensul păcatului în lumina Revelației creștine. Comentați și articulați teologic.

 Bibliografie:

 • PAPA FRANCISC, Laudato Si, Iași, Ed. Presa Bună, 2015
 • LADARIA, LUIS, Antropologia teologică, Ed. Sapientia, Iași, 2019.

 

Subiectul 4. Crezul niceo-constantinopolitan: contextul redactării, conținutul și importanța în viața Bisericii.

Bibliografie:

 • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, 1993.
 • HERTLING, LUDWIG, Istoria Bisericii, Ed. Ars Longa, Iași 1998.
 • MARROU, HENRI-IRÉNÉE, Biserica în Antichitatea târzie (303-604), Ed. Teora, București 1999.
 • RENÉ, LAURENTIN, Cred în Dumnezeu. Tainele credinței, trad. de Cecilia Lujinschi, Ed. Sapientia, Iași, 2012.

 

Subiectul 5. Revelația divină, credibilitatea ei și actul credinței.

 Bibliografie:

 • Conciliul Ecumenic Vatican II: Constituția dogmatică despre Revelația divină „Dei Verbun”.
 • LAVATORI, RENZO, Dumnezeu şi Omul, trad. Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2009.
 • LUPU, ȘTEFAN, Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală, Ed. Sapientia, Iași, 2016.

Subiectul 6. Euharistia este: cina Domnului; jertfa lui Hristos; edificarea trupului eclezial. Articulaţi aceste trei dimensiuni.

Bibliografie:

 • PITRE, BRANT, Misterul cinei de pe urmă,  Ed. Humanitas, București 2018.
 • IOAN PAUL AL II-LEA, Enciclica Ecclesia de Eucharistia, trad. Wilhelm Dancă, Ed. Presa Bună, Iași, 2003.
 • FERENȚ, EDUARD, Euharistia: Sacramentul Sacrificiului lui Cristos, Iași, 1996.
 • TIBA, IOSIF, Euharistia face Biserica. Studiu istoric și teologic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2006.

 

B). PROBA DE SPECIALITATE

1. STUDIU BIBLIC

Subiectul 1. Relaţia dintre Evanghelia după Ioan şi Evangheliile sinoptice: asemănări şi deosebiri.

Bibliografie:

 • Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1988.
 • Nouveau Testament interlinéaire grec/français (texte GNT), Alliance Biblique Universelle/ Cerf, Swindon 1993.
 • Dicţionar biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea 1995.
 • BLANCHARD, YVES-MARIE, Sfântul Ioan, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2006.
 • BOTIZA, IOAN-VASILE, Introducere în studiul Sfintei Scripturi, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca 2002.
 • BROWN, RAYMOND E., Introducere în Noul Testament, Sapientia, Iași 2019.
 • FABRIS, RINALDO, Evanghelia după Sfântul Ioan. Traducere și comentariu, Sapientia, Iași 2016.
 • LEON-DUFOUR, XAVIER (coord.), Vocabular de teologie biblică, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 2001.
 • MIHOC, VASILE (coord.), Introducere în studiul Noului Testament. vol. I, Ed. Teofania, Sibiu 2001.
 • ORSATTI, MAURO, Introducere în studiul Noului Testament, Ed. Buna Vestire, Blaj 2008.
 • PITRE, BRANT, Fiul lui Dumnezeu? Pledoarie pentru Isus, Ed. Humanitas, București 2017.
 • TOFANA, STELIAN, Introducere în Noul Testament. vol .II. Evangheliile după Matei şi Marcu. Documentul Quelle, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2002.
 • TOFANA, STELIAN: Introducere în Noul Testament. vol. III. Evangheliile după Luca şi Ioan. Problema sinoptică, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2003.
 • ZUMSTEIN, JEAN, „L’évangile selon Jean”, în Marguerat, Daniel (éditeur) Introduction au Nouveau Testament, Ed. Labor et Fides, Genève 2000, pp. 345-370.

 

Subiectul 2. Profetul – intermediarul dintre Dumnezeu şi poporul său.

Bibliografie:

 • Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1988.
 • Dicţionar biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea 1995.
 • BAGOT, JEAN-PIERRE-DUBS, JEAN-CLAUDE, Cum să citim Biblia, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 1994.
 • BOTIZA, IOAN-VASILE, Introducere în studiul Sfintei Scripturi, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca 2002.
 • BROWN, RAYMOND E., FITZMYER, JOSEPH A., MURPHY, ROLAND E., Introducere şi comentariu la Sfânta Scriptură,volumul IV, Literatura profetică, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2009.
 • CIUDIN, NICOLAE, Studiul Vechiului Testament, Ed. Credinţa Noastră, București 1997.
 • LEON-DUFOUR, XAVIER (coord.), Vocabular de teologie biblică, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 2001.
 • PRELIPCEANU, VLADIMIR (coord.), Studiul Vechiului Testament, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., București 1955 (ediție nouă: Cluj-Napoca 2006).
 • RILEY, WILLIAM, Două Testamente. Cum să citim Scriptura, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, București 1992.
 • SKA, JEAN-LOUIS, Vechiul Testament pe înțelesul tuturor, Ed. Serafica, Roman 2012.

 

2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

Subiectul 1. Taina Bisericii – origine, atribute, structură și misiune.

Bibliografie:

 • BUZALIC, ALEXANDRU, Ekklesia. Din problematica ecleziologiei contemporane, Ed. Buna Vestire, Blaj 2005.
 • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
 • Conciliul Ecumenic Vatican II: Constituția dogmatică despre Biserică „Lumen gentium”; Decret despre Bisericile Orientale Catolice „Orientalium Ecclesiarum”.
 • FERENŢ, EDUARD, Biserică, ce simţi despre taina fiinţei tale?, Ed. Sapientia, Iaşi 2004.
 • IOAN PAUL AL II-LEA, Ecclesia de Eucharistia, Ed. Paoline, Milano 2003.
 • RATZINGER, JOSEPH, Biserica, chemare spre comuniune, Ed. Aridia, Blaj 2005.
 • LUPU, ȘTEFAN, Misterul Bisericii: Manual de Ecleziologie, Ed. Sapientia, Iaşi 2016.

 

Subiectul 2.

Isus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, este Mântuitorul. Argumentați această afirmație din punct de vedere cristologic și soteriologic.

 Bibliografie:

 • Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Scrisoarea Apostolică„Dominus Iesus”, Presa Bună, Iaşi 2000.
 • FERENŢ, EDUARD, Cristologia, Ed. Sapientia, Iaşi, 2004.
 • FERENȚ, EDUARD, Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului, Ed. Sapientia,Iași, 2004.
 • LAVATORI, RENZO, Unul-Născut din Tatăl, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş 2008.
 • MĂRTINCĂ, ISIDOR, Isus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, Ed. Gramar, Bucureşti, 2000.

 

3. ISTORIA BISERICII

Subiectul 1. Biserica de la Constantin la sfârşitul controverselor teologice (sec. IV-VII).

Bibliografie:

 • CHADWICK, H., The Early Church, London, 1993.
 • DANIÉLOU, J., Biserica primară: de la origini până la sfârşitul secolului al III-lea, Bucureşti, 2008, sau ediţia Daniélou, J., Biserica începuturilor: de la origini până la sfârşitul secolului al III-lea, Bucureşti, 2006.
 • MARROU, H. I., Biserica în antichitatea târzie, Bucureşti, 1999.
 • PELIKAN, J., Tradiţia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, vol. I: Naşterea, tradiţie universală (100-600), Iaşi, 2004; vol. II: Spiritul creştinătăţii răsăritene (600-1700), Iaşi, 2004.

 

Subiectul 2. Evoluţia instituţională şi identitară a Bisericii Greco-Catolice între 1700 şi 1850.

Bibliografie:

 • BARTA, C., Tradiţie şi dogmă, ediţia a doua adăugită şi revizuită, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014.
 • BARLEA, O., Metropolia Bisericii Române Unite proclamată în 1855 la Blaj, în Perspective, nr. 37-38, 1987, an X.
 • CALUSER, I., Episcopia Greco-Catolică de Oradea, Oradea, 2000.
 • DUMITRAN, D., Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), Ed. Scriptorium, Bucureşti, 2005.
 • GHISA, C., Biserica Greco-Catolică din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006.
 • GHITTA, O., Naşterea unei biserici, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.
 • MIRON, G. M., Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782), Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.
 • PACLISANU, Z., Istoria Bisericii Române Unite, ed. îngrijită de I. Tâmbuş, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2006.

 

4. TEOLOGIE MORALĂ

Subiectul 1. Conştiinţa sau Legea? Ce trebuie să urmez? Dacă mă supun Legii, sunt încă în sclavie, într-un regim infantil, inuman, ca şi cineva care nu judecă prin el-însuşi. Dacă mă supun conştiinţei, sunt supus subiectivismului convingerilor mele intime, iluziilor mele, orbirilor mele. Pe de o parte avem o normă obiectivă, de cealaltă parte o normă subiectivă. Comentaţi şi articulaţi teologic. 

Bibliografie:

 • CHINEZ, ISIDOR, Lege, conștiință, păcat. Teologie morală II. Iași, Ed. Sapietia, 2018.
 • PESCHKE, KARL HEINZ, Etica creştină I. Fundamente ale teologiei morale. Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova Lugoj, 2003.

 

Subiectul 2. Tripla dimensiune a păcatului: (I) cea personală, (II) cea socială și (III) ca refuz al lui Dumnezeu. Dezvoltați și articulați cele trei dimensiuni ale păcatului.

Bibliografie:

 • CHINEZ, ISIDOR, Lege, conștiință, păcat. Teologie morală II. Iași, Ed. Sapietia, 2018.
 • IOAN PAUL AL II-LEA. Reconciliatio et Paenitentia, Iași, Ed. Presa Bună, 2016.
 • PESCHKE, KARL HEINZ, Etica creştină I. Fundamente ale teologiei morale. Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova Lugoj, 2003.

.

Vă mulțumim și Vă dorim sănătate și spor!