Pentru studenţii şi masteranzii absolvenţi ai Departamentului Oradea al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj – Napoca, ziua de vineri 25 mai 2018 a fost una specială. A fost ziua în care a răsunat ultimul „sunet de clopoţel”, o ocazie fericită de a aduce prinos de laudă bunului Dumnezeu pentru tot darul primit şi de a exprima deplina gratitudine şi respectul faţă de toţi cei care au contribuit la formarea intelectuală şi spirituală a studenţilor seminarişti şi a masteranzilor.

Festivitatea a debutat la ora 08:00 în Biserica „Sfântul Gheorghe”, a Seminarului Teologic Major Greco-Catolic „Sfinţii Trei Ierarhi – Vasile, Grigore şi Ioan” cu Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Preasfinţia Sa Virgil Bercea – Episcop de Oradea Mare, împreună cu un sobor de preoţi formatori şi profesori.

Evenimentul a continuat în Aula Magna „Episcop Ioan Suciu” unde, în prezenţa rudelor, a prietenilor, a cunoscuţilor, a invitaţilor, a profesorilor şi a formatorilor, absolvenţii au intonat imnul „Gaudeamus Igitur”. Programul festivităţii de absolvire a fost moderat de domnul lector universitar dr. Ionuţ Popescu – directorul de Departament, părintele conferenţiar universitar dr. Ovidiu Horea Pop, pentru ultima dată în acest an, a făcut strigarea catalogului pentru absolvenţii de licenţă, iar părintele lector universitar dr. Călin Ioan Duşe a făcut strigarea catalogului pentru absolvenţii de master.

Părintele conferenţiar universitar dr. Alexandru Buzalic a ţinut cursul festiv pentru studenţii şi masteranzii absolvenţi.

La finalul cursului, Preasfinţia Sa Virgil Bercea a înmânat absolvenţilor Diplomele de absolvire după care, cei doi responsabili de an, Viorel Bădiceanu – Licenţă şi Adrian Radu – Master, în semn de recunoştinţă şi adâncă preţuire, au înmânat Preasfinţiei Sale, preoţilor profesori, formatorilor, cadrelor didactice şi tuturor persoanelor care, într-un fel sau altul, au ajutat la formarea intelectuală şi spirituală a absolvenţilor, diplome de excelenţă şi diplome de merit.

Doamna Bianca Dobrată din partea studenţilor masteranzi şi studentul Cristian George Berciu din partea absolvenţilor de nivel Licenţă au exprimat în intervenţiile lor, bucuria de a trăi aceste momente de încheiere cu bine a studiilor, au exprimat cuvinte de apreciere şi mulţumire pentru tot sprijinul, ajutorul şi competenţa corpului profesoral, al formatorilor şi al tuturor factorilor care au contribuit la bunul mers al activităţilor universitare şi formative în facultate şi în seminar.

A urmat înmânarea „cheii”. Reprezentantul anului III, Claudiu Baidoc a preluat de la reprezentantul absolvenţilor de nivel Licenţă acest simbol.
Bunul Dumnezeu să-i însoţească pe toţi absolvenţii în parcursul lor viitor, iar Preacurata Fecioară Maria să vegheze asupra tuturor!