Selectează o Pagină

Dragi studenți,

Vă informăm că a fost lansat „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” pentru anul în curs.

Sunt eligibili pentru finanțare studenții înmatriculați care au obținut locurile 1,2,3 sau mențiune la olimpiadele internaționale/naționale în domenii științifice și tehnice în perioada studiilor liceale.

Cererile studenților (descarcă modelul), însoțite de copii după diplomele obținute, pot fi depuse până la data de 25 noiembrie 2022 la secretariatul facultății care va înainta Rectoratului lista studenților eligibili până pe 28 noiembrie 2022.

Pentru o mai bună informare vă atașăm Hotărârea Guvernului Nr. 403 / 2017 din 31 mai 2017
privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri
cercetători REGELE CAROL I” .

Succes!!!