Selectează o Pagină

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Greco-Catolică, 
Departamentul Oradea

în colaborare cu

Episcopia Română Unită cu Roma,
Greco-Catolică de Oradea Mare 
și

Seminarul Teologic Greco-Catolic
Sfinții Vasile, Grigorie și Ioan

Vă invităm la lucrările Simpozionului internațional desfășurat sub egida Şcolii Ardelene

Eclesiologia azi – sensul unei lumi în criză –  Oradea, 8-10 octombrie 2020

 Unicul Mijlocitor, Hristos, a stabilit pe acest pământ Biserica Sa sfântă, comunitate de credință, de speranță și de dragoste ca organism vizibil; El o susține fără încetare și prin ea revarsă asupra tuturor harul și adevărul. Dar societatea organizată ierarhic, pe de o parte, și trupul mistic al lui Hristos, pe de altă parte, adunarea vizibilă și comunitatea spirituală, Biserica de pe pământ și Biserica plină de bogății cerești nu trebuie considerate ca fiind două entități, căci formează o singură realitate, complexă, constituită dintr-un element uman și divin (Vatican II, Lumen Gentium, n. 8).

Lumea de azi trece printr-o criză economică, politică, socială, antropologică și religioasă. Este vorba, de fapt, de o criză de sens. A găsi sensul existenței este o urgență inedită în istoria lumii.A defini identitatea particulară în raport cu identitatea de grup și a regăsi solidaritatea implică regândirea comuniunii ecleziale.

La ora actuală se conturează noi tradiții filosofico-teologice ancorate în istoria Bisericii care provin din misionarismul creștin, din noile ambiente eclesiale de pe continentele african, asiatic, american sau ca rezultat al dialogului dintre catolicism, protestantism și ortodoxie. Eclesiologia greco-catolică propune la rândul ei o teologie a unității întărită de martiriul sec. XX prin care Bisericile Unite au dat mărturie despre voința Mântuitorului „pentru ca toți să fie una” (Ioan 17, 21).

Participanților li se va asigura cazarea şi masa. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanți. Lista finală a participanților va fi publicată pe site-ul facultății în luna iunie. Volumul cu lucrările prezentate va fi publicat la editura Presa Universitară Clujeană.

 

Așteptăm propunerea dvs. (titlul comunicării și un rezumat de maximum 500 de semne)

până pe data de 15 aprilie 2020 la adresa email

scoalaardeleana2020@gmail.com