Selectează o Pagină
Update 2: 22.06.2023 – Proces Verbal Tabere 2023 pentru afișare  (descarcă aici).

Update 1: 15.06.2023 – Lista cereri tabere stud. 2023 pentru afișare (descarcă aici).

 

Dragi studenți,

Programul Național „Tabere studențești” continuă și în anul 2023.

Vă punem la dispozițiile informațiile pe care le avem la dispoziție acum:

  1. Anexa la Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20.349/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești.
  2. Adresa CCS referitoare la Metodologia privind organizarea taberelor studențești NR_6331_2023_05_19;
  3. Repartizarea locurilor în Taberele studențești pe CCS și Universități – Anexa 2;
  4. Borderou de distribuire a locurilor în taberele studențești – Anexa 3;
  5. Anexa 4: Cerere individuală de înscriere în tabere studențești 2023.
  6. Repartizarea locurilor pe Facultățile UBB;
  7. Notă privind informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu beneficiarii de locuri în taberele studențești cu calendarul lor.

Studenții vor transmite cererile către secretariatele Departamentelor de care aparțin pe e-mail, în perioada 24 mai – 14 iunie 2023:

  • Departamentul Cluj: ilinca.toader@ubbcluj.ro
  • Departamentul Blaj: zaharie.pintea@ubbcluj.ro
  • Departamentul Oradea: mihaela.gotia@ubbcluj.ro

Perioada de depunere contestații: 23 – 26 iunie 2023.

Vă dorim mult succes!