Selectează o Pagină

III. REZULTATE – BENEFICIARI BURSE:

În urma Ședinței de împărțire a burselor pentru sem. I, anul universitar 2021-2022, din data de 21 octombrie 2021, au rezultat următoarele liste de beneficiari de burse:

 • Lista inițială beneficiari bursă de performanță (Descarcă aici).
 • Lista inițială beneficiari bursă de merit (Descarcă aici).
 • Lista inițială beneficiari bursă de ajutor social (Descarcă aici).

Împărțirea Fondului de burse pe semestrul I, 2021-2022 poate fi consultată aici.

Eventualele contestații se transmit pe adresa de e-mail a facultății: gct@ubbcluj.ro.

Perioada de depunere a contestațiilor este 25.10.202127.10.2021, ora 13,00.

 

II. MEDII BURSE pe semestrul II, 2020-2021:

 • Departamentul Cluj
 • Departamentul Blaj
 • Departamentul Oradea

I. PROCESUL DE ACCESARE AL BURSELOR

Pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022, studenții Facultății noastre pot beneficia de BURSE conform Regulamentului privind acordarea de burselor pentru studenți – ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență al UBB în care pot fi găsite informații despre:

 • tipurile de bursă care pot fi accesate,
 • criteriile de acordare și, după caz,
 • documente care trebuie depuse (Bursele de ajutor social).

Perioada de depunere a Cererilor de bursă și/sau  Dosarelor de bursă socială este 27 septembrie 2021-15 octombrie 2021 (ora 16,00), cu excepția Departamentelor Blaj și Oradea în cazul cărora Dosarele de bursa socială trebuie să ajungă la Cluj în vederea verificării de către administratorul șef al facultății mai repede (pentru detalii consultați secretariatele acestor Departamente).

Dorind să faciliteze accesul studenților la Burse, în condiții de pandemie, Universitatea noastră a creat o platformă pe care studenții pot încărca CERERILE și/sau DOSARELE de BURSĂ:

reglementând totodată și modalitățile de încărcare a acestora prin Dispoziția nr. 10 077/20.09.2021, pe care o atașăm. ATENȚIE: nu uitați să completați și să încărcați declarația prin care vă angajați să depuneți ulterior documentele în original!!!

Suntem o Facultate care funcționează în 3 locații diferite: Cluj, Blaj, Oradea. De aceea, pentru a fi siguri că cererea / dosarul dumneavoastră ajunge unde trebuie și este luat în evidență este NECESAR ca cererile încărcate pe platformă să ajungă obligatoriu și pe adresele de e-mail ale secretarilor din fiecare DEPARTAMENT, conform indicațiilor de mai jos. Fiecare secretar va confirma primirea cererilor/dosarelor din Departamentul pe care-l deservește și va ține evidența acestora în relația cu administratorul șef al facultății.

A. Cerere de bursă (merit/performanță):

Va informăm că prin hotărârea Consiliul facultății media minimă de acordare a bursei de performanță la facultatea noastră este 9.50 (nouă 50%).

Departamentul Blaj: 

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: zaharie.pintea@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

Departamentul Cluj

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: ilinca.toader@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

Departamentul Oradea

Notă: Cererile se pot încărca pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar se vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: mihaela.gotia@ubbcluj.ro unde secretarul Departamentului va confirma primirea!

ATENȚIE: Candidații la bursa de merit/performanță, care au fost sau care sunt acum studenți și la alte facultăți,  vor depune pe lângă cererea de bursă, o adeverință cu numărul de semestre în care au beneficiat de bursă la cealaltă facultate!!!

B. Cerere/Dosar de bursă socială:

Dosarele de bursa socialã vor fi trimise electronic şi fizic în perioada mai sus menționată!

Dosarele de bursă socială se pot depune numai dacă sunt complete!

1.Actele necesare pentru întocmirea Dosarului de bursă de ajutor social sunt prezentate pe categorii:

 • a. studenții orfani de unul sau ambii părinți;
 • b. studenții proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial;
 • c. studenții care solicită burse pe
  motive medicale;
 • d. studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât
  cuantumul venitului minim net pe economie etc.)

În Regulamentul de burse al Universității pe anul 2020-2021 (vezi link-ul de mai sus), găsiți toate categoriile începând cu pagina 14. Întrucât documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul, candidatul la bursă socială va pregăti și va depune documentele prevăzute la categoria în care se încadrează!!!

2. Vă punem la dispoziție câteva formulare/modele necesare pentru completarea Dosarului:

3. Lunile pentru care se depun acte sunt IUNIE, IULIE și AUGUST 2021. De la Administrația Financiară se solicită adeverințe de venit pe 2021.

4. Venitul minim net pe membru de familie este de: 1.386 lei.

5. Dosarele de bursă socială se vor trimite secretarului de departament astfel:

 • studenții de la Blaj: pot încărca dosarele pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar le vor trimite, în mod obligatoriu, și pe adresa de email: zaharie.pintea@ubbcluj.ro. După verificare, vor fi anunțați să le depună și în format fizic (în original) la secretariat.
 • studenții de la Cluj: vor încărca dosarele pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/. După verificare, vor fi anunțați să le depună și în format fizic (în original) la secretariat. 
 • studenții de la Oradea: pot încărca dosarele pe adresa electronică: https://înscrieri.ubbcluj.ro/burse/, dar le vor depune, în mod obligatoriu, și în format fizic (în original) la secretariat.

ATENŢIE!!

 • Studenții care solicită Bursă socială vor semna toate paginile (din dosarul de bursă) în colțul din dreapta jos.
 • Declarația notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declarația pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului

 

Vă mulțumim și vă dorim un an universitar cu împliniri!