Selectează o Pagină

ERASMUS+ pentru cadre didactice

NOTIFICARE PRIVIND PROCESUL DE SELECŢIE PENTRU MOBILITĂŢILE ERASMUS +

ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

Facultatea de Teologie Greco-Catolică anunţă selecţia pentru mobilităţile finanţate în cadrul programului Erasmus +, destinate cadrelor didactice. Locurile alocate facultăţii noastre sunt distribuite astfel:

Mobilităţi finanţate în Europa:

Tipul de mobilitate

Nr. mobilităţi

Nr. de zile finanţate/ mobilitate

Eligibilitate

Mobilitate de predare

2

5

Până în 01 noiembrie 2019

Calendarul concursului de selecție:

  • 04.2019 – Transmiterea anunțului și a informațiilor privind concursul de selecție prin postarea anunțului pe site-ul și la avizierul Facultății de Teologie Greco-Catolică

  • 04.2019 – 18.04.2019 – Depunerea dosarelor de candidatură la Secretariat, secretar Victoria Bolfa, în intervalul orar 9-12, sau prine-mail: gct@ubbcluj.ro

  • 04.2019, ora 14.30 – Selecţia, pe baza dosarelor depuse de candidati şi comunicarea rezultatelor

Elementele dosarului de candidatură:

  1. Fișa candidatului Erasmus+ (conform  Anexei 1 din prezenta procedură de selecție)

  2. CV actualizat, model european, semnat de candidat

Comisia de selecție:

Decan, Prof. Univ. Dr. Cristian BARTA

Coordinator Erasmus + UBB,Ph.D. Ilona Diana DRANCĂ

Coordinator Erasmus + FTGC, Conf. Univ. Dr. Calin SĂPLĂCAN

Selecția candidaților se va face pe baza analizei dosarelor (conform criteriilor din Anexa 2 din prezenta procedură de selecție) urmărindu-se cu precădere aspectele ce vizează demersurile de creștere a vizibilității internaționale a Facultății de Teologie Greco-Catolică. Conform reglementărilor generale ale procesului de selecție în cadrul programelor Erasmus+, se va acorda prioritate candidaților care nu au beneficiat de mobilitate Erasmus+ în ultimii 3 ani universitari.

Decan,

Prof. univ.dr. Cristian BARTA

Coordonator FTGC Erasmus+

Conf. univ. dr. Calin SAPLACAN

Selectie pentru mobilitatile ERASMUS+ de predare

si staff training pentru anul universitar 2018-2019: