Disertaţie Teologie biblică (Cluj)

02 iulie 2020

Examenul de DISERTAȚIE la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, specializarea Teologie biblică (Cluj), în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 4415 din 9.03.2020, cu Anexa 3 a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat (ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ) – Aprobată de Senatul UBB în ședința din 16 aprilie 2020 și cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică (în condițiile suspendării activităților față în față), aprobată în ședința Consiliului Facultății din 27.04.2020, constă dintr-o singură probă:

prezentarea şi susţinerea disertației.

 

În condițiile în care activitățile didactice față în față sunt suspendate,

Examenul de disertație

se va realiza prin intermediul unei sesiuni audio-video (online).

 

Calendarul Examenului de DISERTAȚIE

SESIUNEA: IULIE 2020

!!! REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAȚIE,

SESIUNEA IULIE 2020,

pot fi consultate aici !!!

NOU!!! PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE (vezi aici)

  • Verificarea antiplagiat a lucrărilor:

absolvenții vor trimite lucrarea pe adresa departamentului: furtuna.marius@ubbcluj.ro: 15-26 iunie 2020;

  • Înscrierea candidaţilor24-26 iunie 2020; (în data de 26 iunie 2020 încrierile se fac până la ora 13.00);

Înscrierea candidaților se va face electronic prin trimiterea actelor necesare înscrierii (vezi mai jos), scanate color și semnate (unde este cazul), în format pdf, pe adresa: gct@ubbcluj.ro;

  • Susținerea probei:

În contextul actual, prezentarea și susținerea lucrării de disertație va avea loc în cadrul unei sesiuni audio-video (online),

respectându-se următorii pași:

1. Programarea și invitarea pe platforma (online)

candidații înscriși la examenul de disertație, vor fi programați și invitați pe platforma online,  02 iulie 2020, cu o frecvență de 1 candidat / 30 de minute, în ordine alfabetică.

2. Conectarea Candidatului și a Comisiei: 

la data și ora la care a fost programat, prin intermediul invitației primite (link), fiecare candidat se va conecta cu Comisia de examen. 

Timp alocat: 2-3 minute

3. Prezentarea și susținerea lucrării

Candidatul va prezenta și susține lucrarea de disertație în fața Comisiei și va răspunde la întrebările acesteia. 

Timp alocat: 15-17 minute.

4. Notarea candidatului, salvarea și stocarea sesiunii online pentru fiecare candidat:  

Comisia va acorda notele, va salva și stoca conținutul audio-video al prestației fiecărui candidat și va pregăti conectarea următorului candidat. 

Timp alocat: 10 minute.

  • Total timp alocat / candidat: 30 minute.

SESIUNEA: FEBRUARIE 2021

(Calendarul va fi anunțat ulterior)

 

Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de DISERTAȚIE

 

1. Cerere tip de înscriere (vezi aici Model de completare);

2. Certificatul de naştere (scanare color în format pdf);

3. Carte de identitate (scanare color în format pdf);

4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc. (scanare color în format pdf);

5. Diplomele de Bacalaureat și Licență și Foile matricole sau, după caz, Suplimentul la Diplomă (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

6. Lucrarea de Disertație: 1 exemplar în format word și 1 exemplar în format pdf, însoțite de:

a. Declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată (Această declarație semnată cu albastru se atașează în corpul lucrării, ca ultimă pagină a acesteia);

b. Acordul coordonatorului (semnat și scanat color în format pdf);

7. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul: studenți de la alte instituții și/sau candidați care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

8. Adeverință eliberată de instituția de învațământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități.

10. Cererea către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Master (vezi aici Model de completare); Atenție: această cerere se imprimă față-verso, se au în vedere indicațiile de completare (pagina 1, jos), se semnează și se scanează color în format pdf.

Admitere 2021

Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.