Disertaţie Fundamente creștine ale identităţii europene (Oradea)

26 ianuarie 2023

Examenul de DISERTAȚIE la Facultatea de Teologie Greco-Catolică,

specializarea Fundamente creștine ale identității europene (Oradea),

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 32/14.03.2022 completat cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică  aprobată în ședința Consiliului Facultății din 10.05.2022:

prezentarea şi susţinerea disertației.

 

care, potrivit reglementărilor în vigoare ale Universității noastre se va desfășura în 2 etape:

   1. Înscrierea candidaților la examenul de Disertație se va face exclusiv on-line;
   2. Susținerea Disertației va avea loc față în față (fizic) la sediul Departamentului ORADEA. 

Calendarul Examenului de DISERTAȚIE

SESIUNEA: FEBRUARIE 2023

23 ianuarie – 07 februarie 2023pentru verificarea și emiterea raportului de similitudini absolvenții îşi vor încărca lucrarea în programul TURNITIN, iar responsabilul cu verificarea va descărca Raportul de similitudini pentru fiecare candidat.

Pentru mai multe informaţii: aniko.nichita@ubbcluj.ro.

 •  Înscrierea candidaţilor:

09-10 februarie 2023 (în data de 10 februarie 2023 înscrierile se fac până la ora 00.00);

Înscrierea candidaților se va face electronic prin trimiterea actelor necesare înscrierii (vezi mai jos), scanate și semnate (unde este cazul), în format pdf, pe adresa: mihaela.gotia@ubbcluj.ro.

 • Prezentarea și susținerea disertației: 16 februarie 2023, începând cu ora: 12,00.

Pentru probele orale reglementările legale nu prevăd posibilitatea depunerii de contestații.

  Calendarul Examenului de DISERTAȚIE

  SESIUNEA IULIE 2023, respectiv FEBRUARIE 2024

  (Calendarul va fi afișat la încheiere sesiunii din februarie 2023)

   Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de DISERTAȚIE

    

   1. Cerere tip de înscriere (vezi aici Model de completare);

   2. Certificatul de naştere (scanare în format pdf);

   3. Carte de identitate (scanare în format pdf);

   4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc. (scanare color în format pdf);

   5. Diplomele de Bacalaureat și Licență și Foile matricole sau, după caz, Suplimentul la Diplomă (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

   6. Lucrarea de Disertație: 1 exemplar în format pdf + Raportul de similitudini TURNITIN vor fi depuse în secretariat de către responsabilul TURNITIN, după evaluare; 

   7. Declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată;

   8. Acordul coordonatorului (semnat și scanat color în format pdf);

   7. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul candidaților care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

   8. Cerere către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Master (vezi aici Model de completare); Atenție: această cerere se imprimă față-verso, se au în vedere indicațiile de completare (pagina 1, jos), se semnează și se scanează în format pdf. 

   GHID ELABORARE LUCRARE DE DISERTAȚIE

    (Descarcă aici)

   REZULTATELE Examenului de DISERTAȚIE,

   Sesiunea IULIE 2021, pot fi consultate aici!

   Sesiunea IULIE 2020, pot fi consultate aici!!!

     

     

    Admitere 2023

    Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.