Disertaţie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj)

Examenul de DISERTAȚIE la Facultatea de Teologie Greco-Catolică,

specializarea Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj),

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 32/14.03.2022 completat cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică  aprobată în ședința Consiliului Facultății din 10.05.2022:

prezentarea şi susţinerea disertației

 

care, potrivit reglementărilor în vigoare ale Universității noastre se va desfășura în 2 etape:

 1. Înscrierea candidaților la examenul de Disertație se va face exclusiv on-line;
 2. Susținerea Disertației va avea loc față în față (fizic) la sediul Departamentului Blaj.

Calendarul Examenului de DISERTAȚIE

SESIUNEA: IULIE 2022

06-17 iunie 2022: absolvenții vor trimite lucrarea pe adresa responsabilului TURNITIN: william.bleiziffer@ubbcluj.ro, pentru verificare și emitere raport similitudini;

 •  Înscrierea candidaţilor:

22-23 iunie 2022 (în data de 23 iunie 2022 înscrierile se fac până la ora 00.00);

Înscrierea candidaților se va face electronic prin trimiterea actelor necesare înscrierii (vezi mai jos), scanate color și semnate (unde este cazul), în format pdf, pe adresa: zaharie.pintea@ubbcluj.ro;

 • Prezentarea și susținerea disertației: 27 iunie 2022.

Susținerea va fi programată pentru în intervalul: 27 – 30 iunie 2022. Îndată ce vom avea posibilitatea de a programa probele pe zile vă vom informa.

  1 exemplar în format word și 1 exemplar în format pdf + Raportul de similitudini TURNITIN vor fi depuse în secretariat de către responsabilul TURNITIN, după evaluare;Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de DISERTAȚIE

   

  1. Cerere tip de înscriere (vezi aici Model de completare);

  2. Certificatul de naştere (scanare color în format pdf);

  3. Carte de identitate (scanare color în format pdf);

  4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc. (scanare color în format pdf);

  5. Diplomele de Bacalaureat și Licență și Foile matricole sau, după caz, Suplimentul la Diplomă (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

  6. Lucrarea de Disertație: 1 exemplar în format word și 1 exemplar în format pdf + Raportul de similitudini TURNITIN Aceastea vor fi depuse în secretariat de către responsabilul TURNITIN, după evaluare;

  7. Declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată;

  8. Acordul coordonatorului (semnat și scanat color în format pdf);

  9. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul candidaților care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

  10. Cererea către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Master (vezi aici Model de completare); Atenție: această cerere se imprimă față-verso, se au în vedere indicațiile de completare (pagina 1, jos), se semnează și se scanează color în format pdf;

   

  GHID ELABORARE LUCRARE DE DISERTAȚIE

   (Descarcă aici)

  REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAȚIE,

  • Sesiunea IULIE 2021, pot fi consultate aici !!!
  • Sesiunea IULIE 2020, pot fi consultate aici !!!

  Admitere 2022

  Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.