Licenta Teologie greco-catolică asistenţă-socială (Cluj)

21 februarie 2023

Examenul de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică,

specializarea Teologie greco-catolică asistență-socială (Cluj)

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei‐cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș‐Bolyai (UBB), și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 32/14.03.2022 completat cu Anexa privind Organizarea și desfășurarea Examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică  aprobată în ședința Consiliului Facultății din 10.05.2022,

CONSTĂ DIN DOUĂ PROBE

a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Potrivit reglementărilor în vigoare ale Universității noastre

Examenul de licență se va desfășura astfel:

  1. Înscrierea candidaților la examenul de licență de va face exclusiv on-line;
  2. Susținerea celor două probe (scrisă și orală) ale examenului de licență se va face față în față (fizic) la sediul Departamentului Cluj și al Facultății de Sociologie și Asistență Socială.

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA FEBRUARIE 2023

30 ianuarie – 10 februarie 2023: absolvenții vor trimite lucrarea pe adresa responsabilului TURNITIN: calin.saplacan@ubbcluj.ro, pentru verificare și emitere raport similitudini;

 •  Înscrierea candidaţilor:

13-15 februarie 2023 (în data de 15 februarie 2023 înscrierile se fac până la ora 00.00);

Înscrierea candidaților se va face electronic prin trimiterea actelor necesare înscrierii (vezi mai jos), scanate și semnate (unde este cazul), în format pdf, pe adresa: ilinca.toader@ubbcluj.ro;

 • Susținerea probelor:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 21 februarie 2023, ora 10.00.

    • Evaluarea cunoştinţelor de specialitate: 20 februarie 2023, ora 10.00, la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială;
    • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale: 21 februarie 2023, ora 10.00, la Facultatea de Teologie Greco-Catolică.

Candidații vor întra în sală la 9,45 pentru completarea formularelor de examen.

Eventualele contestații vor fi depuse în 22 februarie 2023 între orele: 9,00 – 14,00

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență:

    • 22 februarie 2023, începând cu ora 10,00, la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială;
    • 23 februarie 2023, începând cu ora 10,00, la Facultatea de Facultatea de Teologie Greco-Catolică.

Pentru probele orale reglementările legale nu prevăd posibilitatea depunerii de contestații.

Pentru eventuale modificări ale calendarului, candidații de la specializarea Teologie greco-catolică asistență socială sunt rugați să verifice și site-ul Facultății de Sociologie și Asistență Socială.

Calendarul Examenului de LICENȚĂ

SESIUNEA IULIE 2023, respectiv FEBRUARIE 2024

(Calendarul va fi afișat la încheiere sesiunii din februarie 2023)

  Acte necesare pentru înscrierea la Examenul de LICENȚĂ

   

  1. Cerere tip de inscriere (Aici găsiți Modelul de completare a cererii);

  2. Certificatul de naştere (scanare în format pdf);

  3. Carte de identitate (scanare în format pdf);

  4. Certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele – numai pentru cei care și-au modificat numele prin căsătorie, etc. (scanare în format pdf);

  5. Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în original (numai în situația excepțională în care nu sunt deja în dosarul dvs. în secretariat);

  6. Cerificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (este în dosarul dvs. în secretariat);

  7. Lucrarea de licență: 1 exemplar în format pdf + Raportul de similitudini TURNITIN vor fi depuse în secretariat de către responsabilul TURNITIN, după evaluare;

  8. Declarație pe propria răspundere a absolventului lucrarea este opera personală a candidatului și că nu este plagiată;

  9. Acordul coordonatorului (semnat și scanat în format pdf);

  10. Dovada achitării taxei de înscriere (numai dacă este cazul: studenți de la alte instituții și/sau candidați care au absolvit studiile de mai mult de 3 ani);

  11. Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

  12. Cerere tip către Rectoratul UBB pentru eliberarea Diplomei de Licență (Model de completare) Atenție: formularul se imprimă față-verso.

  13. Două fotografii 3/4 cm, color, pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă. 

  REZULTATELE Examenului de LICENȚĂ

   

  • Sesiunea FEBRUARIE 2023, pot fi consultate aici !!!
  • Sesiunea IULIE 2021, pot fi consultate aici !!!
  • Sesiunea IULIE 2020, pot fi consultate aici !!!

   

  Tematica și bibliografia

  Proba 1: Evaluare cunoștințe fundamentale și de specialitate

  SESIUNILE: IULIE 2023 ȘI FEBRUARIE 2024

   Acestă probă include o parte generală (evaluarea cunoștințelor fundamentale – teologie) și o parte specială (evaluarea cunoștințelor de specialitate – asistență socială).

  Proba generala

  Subiectul 1:

  Sfintele Taine și desăvârșirea omului în Hristos.

  Bibliografie:

  • Bișoc Alois, Sacramentele: semne ale credinței și ale harului, Ed. Sapientia, Iași, 2009.
  • Courth Franz, Teologia sacramentelor, trad. de Ștefan Lupu și Iosif Martin, Ed. Sapientia, Iași, 2001.
  • Manu Mircea, Dumnezeu sfințește prin sacramente. Discurs dogmatic, vol. I-II, Galaxia Gutenberg, 2008.

  Subiectul 2:

  Iubirea: aspecte filosofico-teologice.

  Bibliografie:

  • Papa Benedict al XVI, Enciclica Deus Caritas est, 2005.
  • Evdokimov Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, București 1995.
  • Platon, Banchetul, diverse ediții.
  • Scruton, Roger, Dorința sexuală – o cercetare filosofică (capitolul 8), Ed. Humanitas, București, 2019.

  Subiectul 3:

  Sensul păcatului în lumina Revelației creștine. Comentați și articulați teologic.

  Bibliografie:

  • Papa Francisc, Laudato Si, Iași, Ed. Presa Bună, 2015;
  • Ladaria Luis, Antropologia teologică, Ed. Sapientia, Iași, 2019.

  Subiectul 4:

  Crezul niceo-constantinopolitan: contextul redactării, conținutul și importanța în viața Bisericii.

  Bibliografie:

  • Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti,1993.
  • Hertling Ludwig, Istoria Bisericii, Editura Ars Longa, Iași 1998.
  • Marrou Henri-Irénée, Biserica în Antichitatea târzie (303-604), Editura Teora, București 1999.
  • René Laurentin, Cred în Dumnezeu. Tainele credinței, trad. de Cecilia Lujinschi, Ed. Sapientia, Iași, 2012.

  Subiectul 5:

  Revelația divină, credibilitatea ei și actul credinței.

  Bibliografie:

  • Conciliul Ecumenic Vatican II: Constituția dogmatică despre Revelația divină „Dei Verbun”.
  • Lavatori Renzo, Dumnezeu şi Omul, trad. Alexandru Buzalic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2009.
  • Lupu Ștefan, Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală, Ed. Sapientia, Iași, 2016.

  Subiectul 6:

  Euharistia este: Cina Domnului; Jertfa lui Hristos; edificarea trupului eclezial. Articulați aceste trei dimensiuni.

  Bibliografie:

  • Pitre Brant, Misterul cinei de pe urmă,  Ed. Humanitas, București 2018.
  • Ioan Paul al II-lea, Enciclica Ecclesia de Eucharistia, trad. Wilhelm Dancă, Ed. Presa Bună, Iași, 2003.
  • Ferenț Eduard, Euharistia: Sacramentul Sacrificiului lui Cristos, Iași, 1996.
  • Tiba Iosif, Euharistia face Biserica. Studiu istoric și teologic, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2006.

  GHID ELABORARE LUCRARE DE LICENȚĂ

   (Descarcă aici)

  Admitere 2023

  Stimate utilizator, acest website nu folosește cookie-uri proprii sau de la terți.